[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 5 - ( دوماه نامه 1399 ) ::
جلد 24 شماره 5 صفحات 481-490 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی پتانسیل سرم‌های اتولوگ و آلوژنیک موشی در مقایسه با سرم‌های جنین گاوی و آلبومین گاوی بر بلوغ تخمک و لقاح آزمایشگاهی در موش نژاد NMRI
امید شاهسوند اینانلو ، هما محسنی کوچصفهانی* ، کاظم پریور ، الهه امینی ، مهدی هادی
گروه علوم جانوری، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، kouchesfehani@yahoo.com
چکیده:   (606 مشاهده)
سابقه و هدف: سرم‌ها ترکیب پیچیده‌ای از فاکتورهای رشد، پروتئین‌ها و... هستند که ممکن است بر بلوغ تخمک و لقاح تأثیر بگذارند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر سرم‌های مختلف بر بلوغ تخمک و لقاح آزمایشگاهی موش نژاد NMRI است.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش آزمایشگاهی، بلوغ اووسیت‌های موش در محیط α-MEM با درصدهای 0 تا 20 از سرم‌های آلوژنیک و اتولوگ موشی، جنین گاوی (FBS) و آلبومین سرم گاوی (BSA)، پس از 14 تا 18 ساعت انکوباسیون، بررسی گردید. سپس اووسیت‌هایی که به مرحله MII رسیدند، با اسپرم ظرفیت‌یافته دارای درصدهای 0 تا 20 از سرم‌های مختلف لقاح داده شدند و میزان لقاح ارزیابی گردید.
نتایج: میزان بلوغ آزمایشگاهی و لقاح، با افزودن سرم به محیط کشت در همه گروه‌ها به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (0/05>P). در اووسیت‌های فاقد سلول‌های کومولوسی (Dos) در FBS 10 درصد (80 درصد) و اووسیت‌های دارای سلول‌های کومولوسی (COCs) در BSA 5 درصد (98 درصد) بیشترین میزان بلوغ مشاهده شد (0/001>P). همچنین اووسیت‌های DOs در BSA 5 درصد و اووسیت‌های COCs در گروه سرم آلوژنیک 15 درصد (به­ ترتیب 75 و 77 درصد)، بیشترین میزان لقاح را داشتند (0/001>P).
نتیجه‌گیری: اگرچه BSA و FBS در مقایسه با سرم‌های آلوژنیک و اتولوگ موشی در فرآیند بلوغ تخمک نتایج بهتری داشتند، اما نتایج لقاح در تخمک‌های دارای کومولوس، بیانگر ظرفیت بالای سرم آلوژنیک در این فرآیند است. بنابراین، استفاده از سرم آلوژنیک می‌تواند جایگزین مناسب سرم‌های حیوانی، جهت انجام لقاح آزمایشگاهی باشد تا بخشی از چالش‌های درمان ناباروری کاهش یابد.
واژه‌های کلیدی: بلوغ تخمک، لقاح آزمایشگاهی، آلبومین، اتولوگ، آلوژنیک، موش
متن کامل [PDF 901 kb]   (133 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: medicine, paraclinic
دریافت: 1398/12/12 | پذیرش: 1399/7/14 | انتشار: 1399/9/25
فهرست منابع
1. Borght VM, Wyns C. Fertility and infertility: Definition and epidemiology. Clin Biochem 2018; 62(1): 2-10.
2. Yang ZY, Chian RC. Development of in vitro maturation techniques for clinical applications. Fertil Steril 2017; 108(4): 577-84.
3. Santiquet NW, Greene AF, Becker J, Barfield JP, Schoolcraft WB, Krisher RL. A pre-in vitro maturation medium containing cumulus oocyte complex ligand-receptor signaling molecules maintains meiotic arrest, supports the cumulus oocyte complex and improves oocyte developmental competence. Mol Hum Reprod 2017; 23(9): 594-606.
4. Brązert M, Kranc W, Nawrocki MJ, Sujka-Kordowska P, Konwerska A, Jankowski M, et al. New markers for regulation of transcription and macromolecule metabolic process in porcine oocytes during in vitro maturation. Mol Med Rep 2020; 21(3): 1537-51.
5. Yao T, Asayama Y. Animal‐cell culture media: History, characteristics, and current issues. Reprod Med Biol 2017; 16(2): 99–117.
6. Rezaei M, Zarkesh-Esfahani SH, Gharagozloo M. The effect of different media composition and temperatures on the production of recombinant human growth hormone by CHO cells. Res Pharma Sci 2013; 8(3): 211–17.
7. Piletz JE, Drivon J, Eisenga J, Buck W, Yen S, McLin M, et al. Human Cells Grown With or Without Substitutes for Fetal Bovine Serum. Cell Med 2018; 1-11.
8. Karmaker S, Apu A, Hoque SA, Khandoker M. Effect of supplementation of BSA on in vitro maturation and fertilization of Black Bengal goat oocytes. FAA 2020; 5(2): 216-23.
9. Sreenivas D, Kaladhar DS, Samy AP, Kumar RS. Understanding mechanism of in vitro maturation, fertilization and culture of sheep embryoes through in silico analysis. Bioinformation 2012; 8(21): 1030-34.
10. Räty M, Ketoja E, Pitkänen T, Ahola V, Kananen K, Peippo J. In vitro maturation supplements affect developmental competence of bovine cumulus-oocyte complexes and embryo quality after vitrification. Cryobiology 2011; 63(3): 245-55.
11. Tavana S, Eimani H, Azarnia M, Shahverdi A, Eftekhari-Yazdi P. Effects of Saffron (Crocus sativus L.) Aqueous Extract on In vitro Maturation, Fertilization and Embryo Development of Mouse Oocytes. Cell J 2012; 13(4): 259-64.
12. Shirasawa H, Terada Y. In vitro maturation of human immature oocytes for fertility preservation and research material. Reprod Med Biol 2017;16(3): 258-67.
13. Mardomi A, Nouri M, Farzadi L, Zarghami N, Mehdizadeh A, Yousefi M, et al. Human charcoal-stripped serum supplementation enhances both the stearoyl-coenzyme a desaturase 1 activity of cumulus cells and the in vitro maturation of oocytes. Hum Fertil 2019; 22(3): 212-18.
14. Tahajjodi SS, Farashahi Yazd E, Agha-Rahimi A, Aflatoonian R, Khalili MA, Mohammadi M, Aflatoonian B. Biological and physiological characteristics of human cumulus cells in adherent culture condition. Int J Reprod Biomed 2020; 18(1): 1-10.
15. Deneke Y, Singh Yadav P, Deb R, Nanda T. Comparative studies of the effects of BSA versus FCS as a supplement in TCM-199 on the in vitro maturation rate of Buffalo oocytes collected from slaughterhouse ovaries. Buffalo Bull 2013; 32(1): 21-5.
16. Dhali A, Javvaji PK, Kolte AP, Francis JR, Roy SC, Sejian V. Temporal expression of cumulus cell marker genes during in vitro maturation and oocyte developmental competence. J Assist Reprod Genet. 2017; 34(11): 1493–500.
17. Honari Chatroudi M, Khalili MA, Ashourzadeh S, Anbari F, Shahedi A, Safari S. Growth differentiation factor 9 and cumulus cell supplementation in in vitro maturation culture media enhances the viability of human blastocysts. Clin Exp Reprod Med 2019; 46(4): 166–72.
18. Nishi Y, Takeshita T, Sato K, Araki T. Change of the Mitochondrial Distribution in Mouse OoplasmDuring In Vitro Maturation. J Nippon Med Sch 2003; 70(5): 408-15.
19. Aono N, Naganuma T, Abe Y, Hara K, Sasada H, Sato E, et al. Successful production of blastocysts following ultrarapid vitrification with step-wise equilibriation of germinal vesicle-stage mouse oocytes. J Reprod Dev 2003; 49(6): 501-06.
20. Del Collado M, da Silveira JC, Oliveira MLF, Alves BMSM, Simas RC, Godoy AT, et al. In vitro maturation impacts cumulus-oocyte complex metabolism and stress in cattle. Reproduction 2017; 154(6): 881-93.
21. Tao Y, Cao C, Zhang M, Fang F, Liu Y, Zhang Y, et al. Effects of cumulus cells on rabbit oocyte in vitro maturation. J Anim Physiol An N 2008; 92(4): 438-47.
22. Choi JK, He X. In vitro maturation of cumulus-oocyte complexes for efficient isolation of oocytes from outbred deer mice. PLoS One 2013; 8(2): e56158.
23. Eppig JJ, O'Brien MJ, Wigglesworth K, Nicholson A, Zhang W, King BA. Effect of in vitro maturation of mouse oocytes on the health and lifespan of adult offspring. Hum Reprod 2009; 24(4): 922-28.
24. Tajik P, Esfandabadi NS. In vitro maturation of caprine oocytes in different culture media. Small Ruminant Res 2003; 47(2): 155-58.
25. Karami Shabankareh H, Sarsaifi K, Mehrannia T. In vitro maturation of ovine oocytes using different maturation media: effect of human menopausal serum. J Assist Reprod Genet 2011; 28(6): 531-37.
26. Sena-Netto SB, Sprı´cigo JFW, Leme LO, Guimara˜es ALS, Caixeta FMC, Dode MAN, et al. The Replacement of Fetal Bovine Serum with Bovine Serum Albumin During Oocyte Maturation and Embryo Culture Does Not Improve Blastocyst Quality After Slow Freezing Cryopreservation. Biopreserv Biobank 2020; 18(3): 171-79.
27. Del Collado M, SaraivaC NZ, Lopes FL, Gaspar RC, Padilha LC, Costa RR, et al. Influence of bovine serum albumin and fetal bovine serum supplementation during in vitro maturation on lipid and mitochondrial behaviour in oocytes and lipid accumulation in bovine embryos. Reprod Fertil Dev 2015; 1-12.
28. Sreenivas D, Kaladhar DSVGK, Sastry YarlaN, Thomas VM, PalniSamy A. Effect of protein supplementation on in vitro maturation of sheep oocytes and in vitro culture of preimplantation with α-tocopherol supplementation in CR1aa medium on sheep embryos to the blastocyst stage. J Allergy Ther 2013; 4: 2-8.
29. Puri G, Chaudhary SS, Singh VK, Sharma AK. Effects of fetal bovine serum and estrus buffalo serum on maturation of buffalo (Bubalus bubalis) oocytes in vitro. Vet World 2015; 8(2): 143-46.
30. Abdel-Wahab A, Abdel Aziz RL, Helmy NA, Ibrahim SS. The impact of using newborn bovine serum as fetal calf serum substitute in the in vitro bovine embryos production system. Porto Biomed J 2018; 3(2): e3.
31. Moulavi F, Hosseini SM. Effect of macromolecule supplement on nuclear and cytoplasmic maturation, cryosurvival and in vitro embryo development of dromedary camel oocytes. Theriogenology 2019; 132: 62-71.
32. Anitua E, Muruzabal F, Tayebba A, Riestra A, Perez VL, Merayo‐Lloves J, Orive G. Autologous serum and plasma rich in growth factors in ophthalmology: preclinical and clinical studies. Acta Ophtalmol 2015; 93(8): 605-14.
33. Arpornmaeklong P, Sutthitrairong C, Jantaramanant P, Pripatnanont P. Allogenic human serum, a clinical grade serum supplement for promoting human periodontal ligament stem cell expansion. J Tissue Eng Regen Med 2018; 12(1): 142-52.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahsavand-Inanloo O, Mohseni-Kouchesfahani H, Parivar K, Amini E, Hadi M. Evaluating the potential of autologous and allogeneic mice serums in comparison with bovine serum and albumin on oocyte maturation and fertilization in NMRI mice. Feyz. 2020; 24 (5) :481-490
URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4100-fa.html

شاهسوند اینانلو امید، محسنی کوچصفهانی هما، پریور کاظم، امینی الهه، هادی مهدی. ارزیابی پتانسیل سرم‌های اتولوگ و آلوژنیک موشی در مقایسه با سرم‌های جنین گاوی و آلبومین گاوی بر بلوغ تخمک و لقاح آزمایشگاهی در موش نژاد NMRI. دوماه نامه علمي ـ پژوهشي فيض. 1399; 24 (5) :481-490

URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4100-fa.htmlدوره 24، شماره 5 - ( دوماه نامه 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان KAUMS Journal ( FEYZ )
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4319