[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 2 - ( دوماه نامه 1397 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 222-229 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال و آتیپیکال جدا شده از نمونه های مدفوع مبتلایان به اسهال بستری در بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR
راشین بهمن ابادی ، محمد باقر خلیلی ، بی تا بخشی ، محمد مهدی سلطان دلال*
گروه میکروب شناسی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران ، msoltandallal@gmail.com
چکیده:   (2191 مشاهده)
سابقه و هدف: بیماری­ های اسهالی عفونی یکی از علل عمده مرگ ومیر در جامعه به­ خصوص در کودکان محسوب می­ شوند. سویه­ های اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک  (EPEC)به­عنوان عامل عمده اسهال در کودکان به­ ویژه در کشورهای درحال توسعه مطرح هستند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال (tEPEC) و آتیپیکال(aEPEC)  جداشده از نمونه ­های بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR می باشد.
مواد و روش ­ها: در  یک مطالعه توصیفی مقطعی از دی 1395 تا مرداد 1396 تعداد 157 نمونه مدفوع از کودکان مبتلا به اسهال که به بخش میکروبیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. باکتری­ های اشریشیاکلی با استفاده از آزمون­ های بیوشیمیایی شناسایی شدند و سپس نمونه ­ها از لحاظ وجود پاتوتایپ EPEC از طریق PCR با استفاده از شناسایی ژن­ های eae، sxt1 و sxt2 و همچنین وجود سویه ­های تیپیکال و آتیپیکال با استفاده از شناسایی ژن bfp A مورد بررسی قرار گرفتند. الگوی مقاومت چنددارویی EPEC جدا شده با استفاده از روش دیسک­دیفیوژن آگار نسبت به آنتی­ بیوتیک­ های آموکسی­ سیلین-کلاولانیک اسید، آمپی­سیلین، جنتامایسین، سولفامتوکسازول-تری­متوپریم، سیپروفلوکساسین، سفپیم، نیتروفورانتوئین و ایمی­پنم مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: از 101 نمونه اشریشیاکلی، 7 سویه EPEC جداسازی گردید و همه سویه ­ها دارای ژن eae و فاقد ژن­ های stx2، stx، bfp A و اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک آتیپیکال بودند. از نظر مقاومت آنتی­ بیوتیکی، 100 درصد جدایه ­ها مقاوم به آموکسی­ سیلین-کلاولانیک اسید و آمپی­ سیلین بودند.
نتیجه ­گیری: شیوع بالای EPEC در کودکان یک تهدید در کشور است. در مطالعه حاضر تمامی ایزوله ­ها از نوع aEPEC بودند.
واژه‌های کلیدی: اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک، تیپیکال، آتیپیکال، کودکان، اسهال، PCR
متن کامل [PDF 374 kb]   (584 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1396/6/4 | پذیرش: 1396/12/7 | انتشار: 1396/12/28
فهرست منابع
1. Liu L, Johnson HL, Cousens S, Perin J, Scott S, E. Lawn J, et al. Global, regional,and national causes of child mortality: an updated systematic analysis for 2010 with time trends since 2000. Lancet 2002; 379(9832): 2151–61.
2. Scaletsky IC, Fabbricotti SH, Silva SO, Morais MB, Fagundes Neto U. HEp-2-adherent Escheri‌chia coli strains associated with acute infantile diarrhea, Sao Paulo, Brazil. Emerg Infect Dis 2002; 8(8): 855–8.
3. Blanco M, E.Blanco J, Dahbi GH, P.Alonso M, Mora A, A.Coira M, et al. Identification of two new intimin types in atypical enteropathogenic Escheri‌chia coli. Int Microbiol 2006; 9(2): 103-10.
4. Castillo A, Eguiarte LE, Souza V. A genomic popu‌lation genetics analysis of the pathogenic enterocyte effacement island in Escherichia coli:the search for the unit of selection. Proc Natl Acad Sci U. S. A. 2005; 102(5): 1542–7.
5. Nazari Z, Moradli G, Bakhshi B. Molecular identification of Escherichia coli EPEC isolated from children under the age of 5 years by multiplex PCR in Kermanshah. Scien J Ilam Uni Med Sci 2016; 24(1): 154-61. [in Persian]
6. Santona S, Diaz N, Fiori PL, Francisco M, Sidat M, Cappuccinelli P, et al. Genotypic and pheno‌typic features of enteropathogenic Escherichia coli isolated in industrialized and developing countries. J Infect Dev Ctries 2013; 7(3): 214-9.
7. Hernandes RT, Elias WP, Vieira MA, Gomes TA. An overview of atypical enteropathogenic Escherichia coli. FEMS Microbiol Lett 2009; 297(2): 137–49.
8. Ochoa TJ, Barletta F, Contreras C, Mercado E. New insights into the epidemiology of entero‌patho‌genic Escherichia coli infection. Trans R Soc Trop Med Hyg 2008; 102(9): 852–6.
9. Afset JE, Bevanger L, Romundstad P, Bergh K. Association of atypical enteropathogenic Escheri‌chia coli with prolonged diarrhoea. J Med Microbiol 2004; 53(11): 1137–44.
10. Nguyen RN, Taylor LS, Tauschek M, Robins-Browne RM. Atypical enteropathogenic Escheri‌chia coli infection and prolonged diarrhea in children. Emerg Infect Dis 2006; 12(4): 597–603.
11. Blanco M, Blanco JE, Dahbi G, Mora A, Alonso MP, Varela G, et al. Typing of intimin (eae) genes from enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) isolated from children with diarrhoea in Montevideo, Uruguay: identification of two novel intimin variants (muB and xiR/beta2B). J Med Microbiol 2006; 55(9): 1165-74.
12. Wong Fok Lung T, Pearson JS, Schuelein R, Schuelein R L. Hartland E. The cell death response to enteropathogenic Escherichia coli infection‌. Wiley Online Library 2014‌; 16(12): 1736–45.
13. Tuite N, Reddington K, Barry T, Zumla , Enne V. Rapid nucleic acid diagnostics for the detection of antimicrobial resistance in Gram-negative bac‌teria: is it time for a paradigm shift? J Antimicrob Chemother 2014; 69(7): 1729-33.
14. Wayne PA. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), Performance Standards for Anti‌microbial Susceptibility Testing, CLSI supplement M100S, 26th ed. Clinical and Laboratory Standards Institute., Wayne, PA, 2016.
15. Najibi S, Bakhshi B, Fallahzad S, Pourshafie M, Katouli M, Sattari M, et al. Distribution of `class 1 integrons among enteropathogenic Escherichia coli. Can J Microbiol 2012; 58(5): 637-43.
16. Singh T, Das S, Ramachandran VG, Wani S, Shah D, Maroof KA, Sharma A. Distri bution of Integrons and Phylogenetic Groups among Entero‌pathogenic Escherichia coli Isolates from Children<5 Years of Age in Delhi, India. Front Microbiol 2017; 8: 561.
17. Jafari F, Garcia-Gil LJ, Salmanzadeh-Ahrabi S, Shokrzadeh L, Aslani M, Pourhoseingholi M, et al. Diagnosis and prevalence of enteropathogenic bacteria in children less than 5 years of age with acute diarrhea in Tehran children's hospitals. J Infect 2009; 58(1): 21-7.
18. Nataro JP, Baldini MM, Kaper JB, Black RE, Bravo N, Levine MM. Detection of an adherence factor of enteropathogenic Escherichia coli with a DNA probe. J Infecti Dis 1985; 152(3): 560-5.
19. Zali Mr, Moez Ak, Parcham Ak, Nik-Kholgh B. Etiologies of acute diarrheal diseases in Iran. J Res Med Sci 2003; 7(4): 346-56.
20. Soltan Dallal MM. Diarrhea caused by entero‌pathogenic bacteria in children. Arch Iran Med 2001; 4(4): 201-321.
21. Nasrollahi M, Sharifi M. Prevalence of dia‌rrhea caused by Enteropathogenic E.coli in children less than one year in sari. J SSU 1999; 793: 26-30. [in Persian]
22. Alikhani MY, Mirsalehian A, Aslani MM. Detection of typical and atypical enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) in Iranian children with and without diarrhoea. J Med Microbiol 2006; 55(Pt 9): 1159-63.[in Persian]
23. Motallebi M, Piroozmand A, Rohani M, Akbari H, Khorshidi A. Multiple drug resistance of entero‌pathogenic Escherichia coli isolated from children with diarrhea in Kashan, Iran. African JMR 2011; 5(20): 3305-9.
24. Pereira ACM, Britto-Filho JD, José de Carvalho J, de Luna MdG, Rosa ACP. Entero‌aggregative Escherichia coli (EAEC) strains enter and survive within cultured intestinal epi‌thelial cells. Microbial Path 2008; 45(5-6): 310-4.
25. Blanco M, Blanco JE, Dahbi G, Alonso MP, Mora A, Coira MA, et al. Identification of two new intimin types in atypical enteropathogenic Escherichia coli. Int Microbiol 2006; 9(2): 103-10.
26. Albert MJ, Rotimi VO, Dhar R, Silpikurian S, Pacsa AS, Molla AM, et al. Diarrhoeagenic Esche‌ri‌chia coli are not a significant cause of diarrhoea in hospitalised children in Kuwait. BMC Microbiol 2009; 9(1): 62.
27. Kalantar E, Soheili F, Salimi H, Soltan Dallal MM. Frequency, antimicrobial susceptibility and plasmid profiles of Escherichia coli pathotypes obtained from children with acute diarrhea. J Jundishapur Microbiol 2011; 4(1): 23-8.
28. Ochoa TJ, Contreras CA. Enteropathogenic escherichia coli infection in children. Curr Opin Infect Dis 2011; 24(5): 478-83.
29. Dutta S, Guin S, Ghosh S, Pazhani GP, Rajendran K, Bhattacharya MK, et al. Trends in the prevalence of diarrheagenic Escherichia coli among hospitalized diarrheal patients in Kolkata, India. PloS One 2013; 8(2): e56068.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bahmanabadi R, Khalili M B, Bakhshi B, Soltan Dallal M M. Evaluation of the prevalence of typical and atypical enteropathogenic Escherichia coli isolated from stool specimens of patients with diarrhea admitted to Tehran Children's Hospital by the PCR Method. Feyz. 2018; 22 (2) :222-229
URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-3417-fa.html

بهمن ابادی راشین، خلیلی محمد باقر، بخشی بی تا، سلطان دلال محمد مهدی. بررسی فراوانی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک تیپیکال و آتیپیکال جدا شده از نمونه های مدفوع مبتلایان به اسهال بستری در بیمارستان کودکان تهران با روش مولکولی PCR. دوماه نامه علمي ـ پژوهشي فيض. 1397; 22 (2) :222-229

URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-3417-fa.htmlدوره 22، شماره 2 - ( دوماه نامه 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان KAUMS Journal ( FEYZ )
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4311