[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 3 - ( دوماه نامه 1396 ) ::
جلد 21 شماره 3 صفحات 231-224 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر روغن دانه انار همراه با تمرین مقاومتی بر مقاومت به انسولین و نیم رخ لیپیدی در مردان غیرورزشکار
فرشته شهیدی، خلیل اله مُنیخ*
گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، kh.moonikh@gmail.com
چکیده:   (3588 مشاهده)
سابقه و هدف: اگرچه برخی مطالعات خواص زیادی را برای روغن دانه انار گزارش کرده­اند، ولی درخصوص تاثیر ترکیبی مصرف آن همراه با تمرینات ورزشی اطلاعاتی کافی وجود ندارد. در مطالعه حاضر اثر مصرف مکمل روغن دانه انار ­همراه با تمرینات مقاومتی بر مقاومت به انسولین و نیم­رخ لیپیدی در مردان غیرورزشکار مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ­ها: در یک کارآزمایی نیمه ­تجربی دوسوکور 14 مرد غیرورزشکار به ­صورت تصادفی به دو گروه تمرین + مکمل و تمرین + دارونما تقسیم شدند. هر دو گروه به­ مدت 4 هفته (هر هفته 3 جلسه) برنامه تمرین مقاومتی را اجرا کردند. گروه تجربی روزانه 2 کپسول 400 میلی­ گرمی روغن دانه انار و گروه کنترل 2 کپسول دارونما دریافت نمودند. غلظت گلوکز، انسولین ناشتا، کلسترول تام، تری­ گلیسرید، LDL-C، و HDL-C در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه ­گیری شده و مقاومت به انسولین با فرمول هموستاز(HOMA- IR)  محاسبه شد.
نتایج: اگرچه میانگین غلظت HDL-C در گروه مکمل+تمرین نسبت به پیش­آزمون افزایش معنی­ دار داشت (0/05<P)، اما این افزایش در مقایسه با گروه دارونما+تمرین معنی­ دار نبود. میزان تغییرات غلظت کلسترول تام، تری­ گلیسرید، LDL-C، گلوکز، انسولین ناشتا و مقاومت به انسولین در مقایسه بین گروهی و درون­گروهی معنی­دار نبود.
نتیجه­ گیری: باتوجه به یافته­ های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت 4 هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف روغن دانه انار به­ جز در میزان غلظت HDL-C، تاثیر معنی ­داری بر سایرشاخص ­های لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان غیرورزشکار سالم ندارد.
واژه‌های کلیدی: روغن دانه انار، تمرینات مقاومتی، نیم روخ لیپیدی، مقاومت انسولسن، مردان غیر ورزشکار
متن کامل [PDF 271 kb]   (1547 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: medicine, paraclinic
دریافت: 1394/11/3 | پذیرش: 1396/2/21 | انتشار: 1396/5/8
فهرست منابع
1. Fadavi A, Barzegar M, Azizi M. Determination of fatty acid and total lipid contentin oilseed of 25 pomegranate varieties grown in Iran. J Food Composition Analysis 2005; 19: 676–80.
2. Basiri H, Shahidi F, Kadkhodaie M, Farhoosh R. The effect of ultrasound pretreatment methods on the extraction of pomegranate seed oil. J Food Sci Technol 2011; 31(8): 115-22. [in Persian]
3. Kashef M, Azad A, Moonikh KH. Effects of the Conjugated linoleic acid supplementation and resistance training on body composition and muscle strength in non-athlete men. J Biological Sci Sports 2015; 7(1): 123-9. [in Persian]
4. Hernandez F, Melgarejo P. Olias JM, Artes F. Fatty acid composition and total lipid content of seed oil from the commercial pomegranate cultivars. Advances Res Technol 2000; 205 - 9.
5. Saha SS, Ghosh M. Comparative study of antioxidant activity of [alpha]-eleostearic acid andpunicic acid against oxidative stress generated by sodium arsenite. Food Chem Toxicol 2009; 47(10): 2551-6.
6. Melo ILP, Carvalho EBT, Mancini-Filho J Pomegranate Seed Oil (Punica Granatum L.): A Source of Punicic Acid (Conjugated α-Linolenic Acid). J Hum Nutr Food Sci 2014; 2(1): 1024.
7. Shadi B, Shahidi F, Farahnoosh R, Kadkhodaei R. Physico-chemical and thermal properties of oil extracted from pomegranate seeds of Sabzevar region. J Food Science Technol Innovation 2011; 4(4): 97-107. [in Persian]
8. Aslam MN, Lansky EP, Varani J. Pomegranate as a cosmeceutical source: Pomegranate fractions promote proliferation and procollagen synthesis and inhibit matrix metalloproteinase-1 production in human skin cells. J Ethnopharmacol 2006; 103: 311–8.
9. Faria A, Calhau C. Pomegranate in Human Health: An Overview. In: Ronald Ross W, Victor RP, editors. Bioactive Foods in Promoting Health 2010; 551-63.
10. Meerts IA, Verspeek-Rip a C.M, Buskens a CAF, Keizer b HG, Bassaganya-Riera JJ, ouni d ZE, vanHuygevoort e AH, vanOtterdijk e FM. Toxicological evaluation of pomegranate seed oil. Food Chem Toxicol 2009; 47: 1085–92.
11. Koba K, Belury MA, Sugano M. Potential health benefits of conjugated trienoic acids. J Lipid Technol 2007; 19: 200-3.
12. Moonikh KH, Kashef M, Azad A, Effects of 6 weeks resistance training on Body Composition, Leptin and muscle strength in non-athletic men. J Ofoge Danesh 2015; 21(2): 135-40. [in Persian]
13. Slentz CA, Houmard JA, Johnson JL, Bateman LA, Jennifer TC, McCartney S, et al. Inactivity, exercise training and detraining, and plasma lipoproteins. Strride: a randomized, controlled study ofexercise intensity and amount. Appl Physiol 2007; 103: 432. 42.
14. Wang JS, Chow SE. Effects of exercise training and detraining on oxidized low-density lipoprotein-potentiated platelet function in men. Arch Physical Med Rehabilitation 2004; 85(9): 1531-7.
15. Fenicchia LM, Kanaley JA, Azevedo JL, Miller CS, Weinstock RS, Carhart RL, et al. Influence of Resistance Exercise Training on Glucose Control in Women with Type 2 Diabetes. Metabolism 2004; 53(3): 284-9.
16. Chapman J, Garvin AW, Ward A, Cartee GD. Unaltered Insulin Sensitivity after Resistance Exercise bout by Postmenopausal Women. Med Sci Sports Exerc 2002; 34(6): 936-41
17. Rahmani-nia F, Hodjati Z. Acute Effects of Aerobic and Resistance Exercises on Serum Leptin and Risk Factors for Coronary Heart Disease in Obese Females. Sport Sci Health 2008; 2(3): 118-28.
18. Arao K, Wang YM, Inoue N, Hirata J, Cha JY, Nagao K, et al. Dietary effect of pomegranate seed oil rich in 9cis, 11trans, 13cis conjugated linolenic acid on lipid metabolism in obese, hyperlipidemic OLETF rats. Lipids Health Dis 2004; 3: 24.
19. Yuan GF, Sun H, Sinclair AJ, Li D. Effects of conjugated linolenic acid and conjugated linoleic acid on lipid metabolism in mice. European J Lipid Sci Technol 2009; 111: 537-45.
20. Koba K, Imamura J, Akashoshi A, Kohno-Murase J, Nishizono S, Iwabuchi M, et al. Genetically modified rapeseed oil containing cis-9, trans-11, cis-13-octadecatrienoic acid affects body fat mass and lipid metabolism in mice. J Agric Food Chem 2007; 55: 3741-8.
21. Yang L, Leung KY, Cao Y, Huang Y, Ratnayake WM, Chen ZY, et al. Alphalinolenic acid but not conjugated linolenic acid is hypocholesterolaemic in hamsters. Br J Nutr 2005; 93: 433-8.
22. Yamasaki M, Kitagawa T, Koyanagi N, Chujo H, Maeda H, Kohno- Murase J, et al. Dietary effect of pomegranate seed oil on immune function and lipid metabolism in mice. Nutrition 2006; 22: 54-9.
23. Yuan GF, Wahlqvist ML, Yuan JQ, Wang QM, Li D. Effect of punicic acid naturally occurring in food on lipid peroxidation in healthy young humans. J Sci Food Agriculture 2009; 89: 2331-5.
24. Yuan G, Sinclair AJ, Xu C, Li D. Incorporation and metabolism of punicic acid in healthy young humans. Mol Nutr Food Res 2009; 53: 1336-342.
25. Mirmiran P, Fazeli MR, Asghari G, Shafiee A, Azizi F. Effect of pomegranate seed oil on hyperlipidaemic subjects: a double-blind placebo-controlled clinical trial. Br J Nutr 2010; 104: 402-6.
26. Chari A, Mirmiran P, Asgary G, Hedayaty M, Amozegar A, Shafiei A. The effects of pomegranate seed oil on lipid parameters and insulin resistance in patients with hyperlipidemia: a randomized, double-blind clinical trial. Iran J Diabetes Lipid Disord 2011; 10(4): 426-32. [in Persian]
27. Dhar P, Bhattacharyya D, Bhattacharyya DK, Ghosh S. Dietary comparison of conjugated linolenic acid (9 cis, 11 trans, 13 trans) and alpha-tocopherol effects on blood lipids and lipid peroxidation in alloxan-induced diabetes mellitus in rats. J Lipid 2006; 41: 49-54.
28. McFarlin BK, Strohacker KA, Kueht ML. Pomegranate seed oil consumption during a period of high-fat feeding reduces weight gain and reduces type 2 diabetes risk in CD-1 mice. Br J Nutr 2009; 102: 54-59.
29. Hontecillas R, Diguardo M, Duran E, Orpi M, Bassaganya-Riera J. Catalpic acid decreases abdominal fat deposition, improves glucose homeostasis and upregulates PPAR alpha expression in adipose tissue. Clin Nutr 2008; 27: 764-772.
30. Hontecillas R, O’Shea M, Einerhand A, Diguardo M, Bassaganya-Riera J, et al. Activation of PPAR gamma and alpha by punicic acid ameliorates glucose tolerance and suppresses obesity-related inflammation. J Am Coll Nutr 2009; 28: 184-95.
31. Vroegrijk IO, van Diepen JA, van den Berg S, Westbroek I, Keizer H, Gambelli L, et al. Pomegranate seed oil, a rich source of punicic acid, prevents diet-induced obesity and insulin resistance in mice. Food Chem Toxicol 2011; 49: 1426-30.
32. Brzycki M. Strength testing-Predicting a one-rep max from a reps-to-fatigue. J Phys Health Edu Recreat. Dance 1993; 64(1): 88-90.
33. Amouzade M, Aghababaeian A, Mirsaiedii M, Fadaei S, Abbaspour seyedii A. The effects of eight weeks of resistance training on indices of lipid homeostasis and a half men. J Gorgan Univ Med Sci 2014; 16(2): 94-106. [in Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahidi F, Moonikh K. Effects of pomegranate seed oil followed by resistance exercise on insulin resistance and lipid profile in non-athletic men. Feyz. 2017; 21 (3) :224-231
URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-2894-fa.html

شهیدی فرشته، مُنیخ خلیل اله. بررسی تاثیر روغن دانه انار همراه با تمرین مقاومتی بر مقاومت به انسولین و نیم رخ لیپیدی در مردان غیرورزشکار. دوماه نامه علمي ـ پژوهشي فيض. 1396; 21 (3) :231-224

URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-2894-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 21، شماره 3 - ( دوماه نامه 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان KAUMS Journal ( FEYZ )
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4414