[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 3 - ( دوماه نامه 1399 ) ::
جلد 24 شماره 3 صفحات 282-292 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت بیضه پس از القای سمّیت توسط نانوذرات نقره در موش سوری
سید محمدعلی شریعت زاده* ، ابراهیم چراغی ، محمدرضا بخشی
گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران ، s-shariatzadeh@araku.ac.ir
چکیده:   (286 مشاهده)
سابقه و هدف: با توجه به نقش نانوذرات نقره در القای استرس اکسیداتیو و خاصیت آنتی‌اکسیدانتی ژل رویال، هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی ژل رویال در کاهش اثرات نامطلوب نانونقره بر روی بافت بیضه موش‌های بالغ بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 30 سر موش نر بالغ نژاد NMRI به 5 گروه، شامل: کنترل، شم (آب مقطر)، نانوذرات نقره با قطر 40 نانومتر (mg/kg/day500)، ژل رویال (mg/kg/day300) و گروه تیمار هم‌زمان ژل رویال و نانوذرات نقره (با دوزهای ذکرشده) به‌صورت خوراکی به ­مدت 35 روز، استفاده شدند. پس از اتمام تیمار، حجم کل بیضه، قطر و ارتفاع اپیتلیوم زایشی، تعداد کل سلول‌های جنسی و سرتولی با استفاده از تکنیک‌های استریولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام (TAC) (با استفاده از روش FRAP)، سطح مالون‌دی‌آلدئید (MDA) با روش اسپکتروفتومتری و تستوسترون سرم با استفاده از کیت الایزا اندازه‌گیری شد.
نتایج: حجم کل بیضه، قطر اپیتلیوم زایشی، ارتفاع اپیتلیوم زایشی، تعداد کل سلول‌های اسپرماتید (دراز و گرد)، اسپرماتوسیت و سرتولی در گروه نانوذرات نقره در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (P<0/001). افزایش معنی‌داری در سطح MDA و کاهش معنی‌داری در میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام و سطح تستوسترون سرم در گروه نانوذرات نقره نسبت به کنترل یافت شد (P<0/05). پارامترهای فوق در گروه تیمار هم‌زمان نانوذرات نقره+ژل رویال، افزایش معنی‌داری را نسبت به گروه نانونقره نشان داد.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج به‌دست‌آمده، ژل رویال ممکن است در محافظت در برابر عوارض جانبی نانوذرات نقره مؤثر باشد و عملکرد سیستم تولیدمثل مردان را بهبود بخشد.
واژه‌های کلیدی: نانوذرات نقره، ژل رویال، بیضه، موش سوری
متن کامل [PDF 468 kb]   (47 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: medicine, paraclinic
دریافت: 1398/1/31 | پذیرش: 1399/3/12 | انتشار: 1399/5/29
فهرست منابع
1. Wiweko B, Anggraheni U, Elvira SD, Lubis HP. Distribution of stress level among infertility patients. Middle East Fertil Soc J 2017; 22(2): 145-8.
2. Cooper TG, Noonan E, von Eckardstein S, Auger J, Baker HG, Behre HM, et al. World Health Organization reference values for human semen characteristics. Hum Reprod Update 2010; 16(3): 231-45.
3. Ayaz A, Kothandaraman N, Henkel R, Sikka SC. Impact of environmental factors on the genomics and proteomics landscapes of male infertility. Bioenvironmental Issues Affecting Men's Reproductive and Sexual Health: Elsevier; 2018. p. 335-53.
4. Zhang XF, Liu ZG, Shen W, Gurunathan S. Silver nanoparticles: synthesis, characterization, properties, applications, and therapeutic approaches. Int J Mol Sci 2016; 17(9): 1534.
5. Morishita Y, Yoshioka Y, Satoh H, Nojiri N, Nagano K, Abe Y, et al. Distribution and histologic effects of intravenously administered amorphous nanosilica particles in the testes of mice. Biochem Biophys Res Commun 2012; 420(2): 297-301.
6. Zhang XF, Gurunathan S, Kim JH. Effects of silver nanoparticles on neonatal testis development in mice. Int J Nanomed 2015; 10: 6243.
7. Asare N, Instanes C, Sandberg WJ, Refsnes M, Schwarze P, Kruszewski M, et al. Cytotoxic and genotoxic effects of silver nanoparticles in testicular cells. Toxicology 2012; 291(1-3): 65-72.
8. Kao SH, Chao HT, Chen HW, Hwang TI, Liao TL, Wei YH. Increase of oxidative stress in human sperm with lower motility. Fertil Steril 2008;89(5):1183-90.
9. Goto Y, Noda Y, Narimoto K, Umaoka Y, Mori T. Oxidative stress on mouse embryo development in vitro. Free Radic Biol Med 1992;13(1):47-53.
10. Gharagozloo P, Aitken RJ. The role of sperm oxidative stress in male infertility and the significance of oral antioxidant therapy. Hum Reprod 2011; 26(7): 1628-40.
11. Iannuzzi J. ROYAL JELLY-MYSTERY FOOD. 3. Am Bee J 1990; 130(10): 659-62.
12. Šimúth J. Some properties of the main protein of honeybee (Apis mellifera) royal jelly. Apidologie 2001; 32(1): 69-80.
13. El-Nekeety AA, El-Kholy W, Abbas NF, Ebaid A, Amra HA, Abdel-Wahhab MA. Efficacy of royal jelly against the oxidative stress of fumonisin in rats. Toxicon 2007; 50(2): 256-69
14. Al-Sanafi AE, Mohssin SA, Abdulla SM. Effect of royal jelly on male infertility. Thi-Qar Med J 2007; 1(1): 1-12.
15. Boselli E, Caboni MF, Sabatini AG, Marcazzan GL, Lercker G. Determination and changes of free amino acids in royal jelly during storage. Apidologie 2003; 34(2): 129-37.
16. Yang A, Zhou M, Zhang L, Xie G, Chen H, Liu Z, et al. Influence of royal jelly on the reproductive function of puberty male rats. Food Chem Toxicol 2012; 50(6): 1834-40.
17. Elnagar SA. Royal jelly counteracts bucks’“summer infertility”. Anim Reprod Sci 2010; 121(1-2): 174-80.
18. Abd-Allah SM. Effect of royal jelly on the fertilizing ability of buffalo spermatozoa in vitro. J Buffalo Sci 2012; 1(1): 1-4.
19. Attia A. Evaluation of the testicular alterations induced by silver nanoparticles in male mice: Biochemical, histological and ultrastructural studies. Res J Pharm Biol Chem Sci 2014; 5(4): 15581589.
20. Gawish AM, ElFiky S, Therase M, AbdElraaof A, Khalil W, Mohamed KA. Sperm abnormality toxicity due to cyclosporine A and the ameliorative effect of royal jelly in male rats. J Basic Appl Zool 2016; 76: 60-73.
21. Noorafshan A, Karbalay-Doust S, Valizadeh A, Aliabadi E, Mirkhani H. Ameliorative Effects of Curcumin on the Seminiferous Epithelium in Metronidazole-Treated Mice A Stereological Study. Toxicol Pathol 2010; 38(3): 366-71.
22. Mehranjani MS, Noorafshan A, Momeni H, Abnosi M, Mahmoodi M, Anvari M, et al. Stereological study of the effects of vitamin E on testis structure in rats treated with para-nonylphenol. Asian J Androl 2009; 11(4): 508-16.
23. Esterbauer H, Cheeseman KH. Determination of aldehydic lipid peroxidation products: malonaldehyde and 4-hydroxynonenal. Methods in enzymology: Elsevier; 1990. p. 407-21.
24. Duplancic D, Kukoc-Modun L, Modun D, Radic N. Simple and rapid method for the determination of uric acid-independent antioxidant capacity. Molecules 2011; 16(8): 7058-67.
25. Ghanbari E, Nejati V, Najafi G, Khazaei M, Babaei M .Study on the effect of royal jelly on reproductive parameters in streptozotocin-induced diabetic rats. Int J Fertil Steril 2015; 9(1): 113.
26. Aydos K, Güven M, Can B, Ergün A. Nicotine toxicity to the ultrastructure of the testis in rats. BJU International 2001; 88(6): 622-6.
27. Azad F, Najati V, Najafi G, Rahmani F. The Protective Effect of Royal Jelly on Testicular Tissue and Sperm Parameters in Adult Mice Treated with Nicotine. J Babol Uni Med Sci 2018; 20(3): 50-58.
28. Almansour M, Jarrar Q, Battah A, Jarrar G. Histomorphmetric alterations induced in the testicular tissues by variable sizes of silver nanoparticles. Press, J Rep Med 2015.
29. Reidy B, Haase A, Luch A, Dawson K, Lynch I. Mechanisms of silver nanoparticle release, transformation and toxicity: a critical review of current knowledge and recommendations for future studies and applications. Materials 2013; 6(6): 2295-350.
30. Ahamed M, Karns M, Goodson M, Rowe J, Hussain SM, Schlager JJ, et al. DNA damage response to different surface chemistry of silver nanoparticles in mammalian cells. Toxicol Appl Pharmacol 2008; 233(3): 404-10.
31. Silici S, Ekmekcioglu O, Kanbur M, Deniz K. The protective effect of royal jelly against cisplatin-induced renal oxidative stress in rats. World J Urol 2011; 29(1): 127-32.
32. Garcia TX, Costa GM, Franca LR, Hofmann MC. Sub-acute intravenous administration of silver nanoparticles in male mice alters Leydig cell function and testosterone levels. Reprod Toxicol 2014; 45: 59-70.
33. Hassan A. Effect of royal jelly on sexual efficiency in adult male rats. Iraqi J Vet Sci 2009; 23.
34. Kobayashi T, Kobayashi T, Kato J, Minaguchi H. Fluctuations in choline acetylase activity in hypothalamus of rat during estrous cycle and after castration. Endocrinol Jpn 1963; 10(3): 175-82.
35. Hunt CD, Johnson PE, Herbel J, Mullen LK. Effects of dietary zinc depletion on seminal volume and zinc loss, serum testosterone concentrations, and sperm morphology in young men. Am J Clin Nutr 1992; 56(1): 148-57.
36. Ebisch I, Pierik F, De Jong F, Thomas C, Steegers‐Theunissen R. Does folic acid and zinc sulphate intervention affect endocrine parameters and sperm characteristics in men? Int J Androl 2006; 29(2): 339-45.
37. Miresmaeili SM, Halvaei I, Fesahat F, Fallah A, Nikonahad N, Taherinejad M. Evaluating the role of silver nanoparticles on acrosomal reaction and spermatogenic cells in rat. Iran J Reprod Med 2013; 11(5): 423.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shariatzadeh S M, Cheraghi E, Bakhshi M. The study of protective effect of royal jelly on the testis tissue after silver nanoparticles-induced toxicity in the NMRI mice. Feyz. 2020; 24 (3) :282-292
URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-3855-fa.html

شریعت زاده سید محمدعلی، چراغی ابراهیم، بخشی محمدرضا. مطالعه اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت بیضه پس از القای سمّیت توسط نانوذرات نقره در موش سوری. دوماه نامه علمي ـ پژوهشي فيض. 1399; 24 (3) :282-292

URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-3855-fa.htmlدوره 24، شماره 3 - ( دوماه نامه 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان KAUMS Journal ( FEYZ )
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4227