:: دوره 23، شماره 7 - ( دوماه نامه 1398 ) ::
جلد 23 شماره 7 صفحات 824-831 برگشت به فهرست نسخه ها
وضعیت بهداشت مسجد و نمازخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397
الهه میانه ساز ، حکیمه زمانی بادی* ، سید محمدرضا طباطبایی ، محمدجواد آزادچهر ، رضا متقی ، لیلا سحرخوان
گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ، elaheh.mianehsaz@gmail.com
چکیده:   (552 مشاهده)
سابقه و هدف: رعایت اصول بهداشتی در مساجد و نمازخانه‌ها برای پیشگیری از بیماری‌ها و جذب جوانان جهت اقامه‌ی نماز جماعت ضروری است. هدف این تحقیق تعیین وضعیت بهداشتی مساجد و نمازخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی - مقطعی، کلّ مساجد و نمازخانه‌های تحت پوشش دانشگاه با استفاده از چک‌لیست استاندارد آیین‌نامه بهداشت محیط مساجد مصوب وزارت متبوع ارزیابی شدند. 48 سؤال (1 تا 3 نمره‌ای) در سه حیطه‌ی بهداشت فردی، بهداشت وسایل و لوازم و وضعیت ساختمانی مطرح شد و در مجموع 100 نمره داشت. اطلاعات از طریق بازدید و مشاهده‌ی مستقیم توسط فرد آموزش‌دیده در این حوزه جمع‌آوری و سپس با استفاده از نرم‌افزار excel تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد از لحاظ وضعیت ساختمانی 5/60 درصد، از لحاظ بهداشت وسایل و لوازم 6/39 درصد و از لحاظ بهداشت فردی 8/26 درصد از اماکن مورد بررسی شرایط مطلوبی داشتند. وضعیت مسجد دانشگاه بهتر بود و نمازخانه‌ی شبکه‌ی بهداشت و درمان آران و بیدگل، نمازخانه‌ی خوابگاه الزهرا و نمازخانه‌ی بیمارستان کارگرنژاد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند و نمازخانه‌ی معاونت درمان، خوابگاه الغدیر و بیمارستان متینی نمره‌ی کمتری را کسب کردند.
نتیجه‌گیری: نمره‌ی وضعیت نمازخانه‌های بیمارستان‌ها نسبت به نمازخانه‌ی فضاهای اداری و خوابگاه‌ها کمتر بود. وضعیت بهداشتی نمازخانه‌ِ‌ی خوابگاه‌های پسرانه نسبت به دخترانه بدتر بود.
سابقه و هدف: رعایت اصول بهداشتی در مساجد و نمازخانه‌ها برای پیشگیری از بیماری‌ها و جذب جوانان جهت اقامه‌ی نماز جماعت ضروری است. هدف این تحقیق تعیین وضعیت بهداشتی مساجد و نمازخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی - مقطعی، کلّ مساجد و نمازخانه‌های تحت پوشش دانشگاه با استفاده از چک‌لیست استاندارد آیین‌نامه بهداشت محیط مساجد مصوب وزارت متبوع ارزیابی شدند. 48 سؤال (1 تا 3 نمره‌ای) در سه حیطه‌ی بهداشت فردی، بهداشت وسایل و لوازم و وضعیت ساختمانی مطرح شد و در مجموع 100 نمره داشت. اطلاعات از طریق بازدید و مشاهده‌ی مستقیم توسط فرد آموزش‌دیده در این حوزه جمع‌آوری و سپس با استفاده از نرم‌افزار excel تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد از لحاظ وضعیت ساختمانی 5/60 درصد، از لحاظ بهداشت وسایل و لوازم 6/39 درصد و از لحاظ بهداشت فردی 8/26 درصد از اماکن مورد بررسی شرایط مطلوبی داشتند. وضعیت مسجد دانشگاه بهتر بود و نمازخانه‌ی شبکه‌ی بهداشت و درمان آران و بیدگل، نمازخانه‌ی خوابگاه الزهرا و نمازخانه‌ی بیمارستان کارگرنژاد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند و نمازخانه‌ی معاونت درمان، خوابگاه الغدیر و بیمارستان متینی نمره‌ی کمتری را کسب کردند.
نتیجه‌گیری: نمره‌ی وضعیت نمازخانه‌های بیمارستان‌ها نسبت به نمازخانه‌ی فضاهای اداری و خوابگاه‌ها کمتر بود. وضعیت بهداشتی نمازخانه‌ِ‌ی خوابگاه‌های پسرانه نسبت به دخترانه بدتر بود.
واژه‌های کلیدی: بهداشت محیط، مسجد، نمازخانه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
متن کامل [PDF 163 kb]   (81 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/5/9 | پذیرش: 1398/9/30 | انتشار: 1399/1/10
فهرست منابع
1. Soleimani P, Farahmand Borujeni H, Akbarifard M. Comparing the Structure and the Wooden Ornaments of Abyaneh Jame Mosque, with the Wooden Mosques in the Eastern Azarbaijan. J Islamic Art 2011; 7(14): 25-40. [in Persian]
2. Abbasi R, Taleghani Gh, Jafari HA, Faghihi A. the Codification of Effective Measures Pattern in Mosques. J Manag Studies Develop Eval 2014; 23(72): 1-22. [in Persian]
3. The Holy Quran.
4. Taghvaei AA, Maroufi S. Evaluation of the Role of Mosques in Improve the Quality of Urban Environment; Case Study: Amir Mosque in Tehran. J Urban Manag 2009; 8(25): 219-234. [in Persian]
5. Quran, Surah Al-Jinn [18].
6. Quran, Surah Al-A'raf [31].
7. Honarvar SH, Eslaminejad Z. Compare rates of meningococcal carriers in the pharyngeal tonsils are among Students in hostel accommodation before and after the determination of serological patterns of strains in Kerman city. Med J Tabriz Univ Med Sci 2005; 28 (2): 119-23. [in Persian]
8. Jahed Khaniki Gh, Ahmadi F, Niazi S, Kasab P. Evaluation of fungi abundance in bathrooms of suites and lounges of Tehran University of Medical Sciences in 1391. 16th Iranian National Conference on Environmental Health, 2013 Oct 1, Tabriz, Iran.
9. Saeifar A, Darvishi A. A survey on the Effect of an Educational and surveillance programs on the Hygienic status of Mosques. J Urmia Univ Med Sci 2007; 18(1): 386-90. [in Persian]
10. Salmani A, Rahimi MH, Khakzad M. Analysis of the importance, priority and originality of open space in mosque. J Res Islamic Architecture 2016; 3(9): 34- 49.
11. Bastani Rad H. Cui in the Iranian cities of the first Islamic centuries. J Iran Islamic Historical Res 2012; 6(10): 1-30. [in Persian]
12. Ghaeni Gh, Taghizade AK, Mortezaii A. Investigation of Envirnomental Health Status of Mosques and Holy places in Taybad City in 2009. 13th National Congress of Environmental Health, 2010 July, Kerman, Iran.
13. Farsad M, Ehrampoush MH, Zare MR, Alvansaz A. Investigation of Health Status of Mosques and Holy Places in Yazd City. 4th National Congress of Environmental Health, 2001, Yazd, Iran.
14. Loloii M. Investigation of Environmental of Health Status of Mosques in Kerman City. 10th National Congress of Environmental Health, 2007, Hamadan, Iran.
15. Loloii M, Dehghan A, Nourbakhsh F. Investigation of Envirnomental Health Status of Mosques in Ravar Town. 16th National Congress of Environmental Health, 2013 Oct 1, Tabriz, Iran.
16. Kazemi K, Karimeian H, Moein H, Bazrafshan E. Investigation of Environmental Health Status of Mosques in Chabahar City in 2012. 16th National Congress of Environmental Health, 2013 Oct 1, Tabriz, Iran.
17. Zazouli MA, Yousefi M, Alipour N. Investigation of the Environmental Health Status of Mosques and holy places in Amol City in 2014. Islam Health J 2015; 2(1): 7-12.
18. Yousefi Z, Ala AR. Health Status of Mosques and Places of Worship and the Related Factors in Sari, 2016. Religion Health 2018; 6(1): 46-53. [in Persian]
19. Najafi M, Mohammadikhah Z, Mahmudian MH. Investigation of Environmental Health Status of Mosques in Qom City in 2008-2009. 13th National Congress of Environmental Health, 2010, Kerman, Iran.
20. Meymani Sh, Hosseini A, Sheikhoveisi AA, Esfahani MK. Investigation of Envirnomental Health Status of Mosques in Zahedan City in 2008. 11th National Congress of Environmental Health, 2008, Zahedan, Iran.
21. Rakhsh-Khorshid A, Sohrabi A, Dehdar M, Sadeghi M. Investigation of Envirnomental Health Status of Mosques in Zahedan City. 8th National Congress of Environmental Health, 2005, Tehran, Iran.


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 7 - ( دوماه نامه 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها