:: دوره 20، شماره 6 - ( دوماه نامه 1395 ) ::
جلد 20 شماره 6 صفحات 574-580 برگشت به فهرست نسخه ها
غربالگری هیپوتیروئیدی مادرزادی در شهرستان شهرکرد: بررسی شیوع و میزان فراخوان طی سال های 93-1385
مسلم طاهری سودجانی، حسین فلاح زاده، محمدحسن لطفی، علی دهقانی، عظیمه قادری*
گروه مبارزه با بیماری‌ها، شبکه بهداشت شهرستان شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ، azime4@yahoo.com
چکیده:   (2491 مشاهده)

سابقه و هدف: بیماری مادرزادی هیپوتیروئیدی تنها در صورت تشخیص و درمان به­ موقع قابل پیشگیری است. مطالعه حاضر جهت بررسی نتایج غربالگری این بیماری از شروع برنامه (1385) تا سال 1393 انجام شده است.

مواد و روش ­ها: این مطالعه به ­صورت مقطعی انجام شد. تعداد 54468 نوزاد طی سال ­های 1385 تا 1393 تحت آزمون غربالگری قرار گرفتند و از این تعداد 111 نوزاد به ­عنوان بیمار شناسایی شدند. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص­ های مرکزی و پراکندگی و آزمون­ دقیق فیشر انجام شد.

نتایج: بیشترین علت تکرار نمونه­ گیری مربوط به نامناسب بودن نمونه (59/2 درصد) بود. به­ طور کلی شیوع برابر 2 مورد در هزار مورد تولد بود و در دختر و پسر به­ ترتیب 1/9 و 2/2 مورد در هزار مورد تولد بود که این اختلاف از لحاظ آماری معنی­ دار نبود (0/346=P). میزان فراخوان به­ طور کلی 46/65 در هزار تولد بود. 27 درصد از بیماران سابقه ابتلا به بیماری کم­کاری تیروئید در فامیل داشتند. هم­ چنین، 27/9 درصد والدین بیماران ازدواج فامیلی داشتند. بیشترین سهم در بروز بیماری (33/4 درصد) در تابستان اتفاق افتاده بود.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کیفیت نمونه ­گیری­ های اولیه از پاشنه پا چندان مناسب نبوده و لازم است با آموزش افرادی که مسئولیت نمونه­ گیری­ های اولیه را بر عهده دارند باعث کاهش نمونه­ گیری­ های مجدد و در نهایت مانع از دست دادن زمان درمان شد. شیوع کلی این بیماری طی این سال ­ها مشابه شیوع کلی در کشور و بالاتر از استاندارد جهانی می ­باشد.

واژه‌های کلیدی: هیپوتیروئیدی مادرزادی، غربالگری، شیوع، میزان فراخوان
متن کامل [PDF 236 kb]   (637 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1395/10/14 | پذیرش: 1395/10/14 | انتشار: 1395/10/14
فهرست منابع
1. Delavari A, Yarahahmadi S, Mahdavihazaveh A, Norouzinezhad A, Dini M, Ghouya MM. Physician and Hypothyroidism. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2005,pp:9-11.
2. Zeinalzadeh AH, Talebi M. Neonatal screening for congenital hypothyroidism in East Azerbaijan, Iran: the first report. J Med Screen 2012; 19(3): 123-6.
3. Noori Shadkam M, Jafarizadeh M, Mirzaei M, Motlagh M, Eslami Z, Afkhami M, et al. Prevalence of Congenital Hypothyroidism and Transient Increased Levels of TSH in Yazd Province. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2008; 16(3): 315-22. [in Persian]
4. Hashemipour M, Amini M, Iranpour R, Javadi A, Sadri G, Javaheri N, et al. High prevalence of congenital hypothyroidism in Isfahan, Iran: results of a survey on 20,000 neonates. Horm Res 2004; 62(2): 79-83.
5. Ordookhani A, Hedayati M, Mirmiran P, Ainy E, Sabet-Saeedy H, Azizi F. Etiologies of transient congenital hypothyroidism in Tehran and Damavand. Iran J Endocrinol Metab 2004; 6(2): 107-13. [in Persian]
6. Buvukgebiz A. Newborn screening for congenital hypothyroidism. J Pediatr Endocrinol Metab 2006; 19(11): 1291-98. [in Persian]
7. Taghavi M, Sharifian M. Hearing Loss in Acquired Hypopthyroidism. Iran J Endocrinol Metab 2009; 11(1): 57-62. [in Persian]
8. Mengreli C, Kanaka-Gantenbein C, Girginoudis P, Magiakou MA, Christakopoulou I, Giannoulia-Karantana A, et al. Screening for congenital hypothyroidism: the significance of threshold limit in false-negative results. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95(9): 4283-90.
9. Guy V, Johnny D, Sperling M. Disorders of the thyroid in the newborn and infant. Pediatric endocrinology 4th ed Philadelphia (PA): Saunders; 2014. p. 186-208.
10. Ordookhani A, Mirmiran P, Pourabdi M, Ainy E, Mohamadi N, Azizi F. A comparison between Tehran and Damavand recall rates. Iran J Endocrinol Metab 2003; 5(3): 159-64. [in Persian]
11. Gilasi HR, Babaee MA, Gharlipour Gharghani z, Heidarian M, Tavassoli E. The Effect of Health Education Based on Health Belief Model on Mother’s Participation for Neonatal Hypothyroidism Screening Program. Iran J Endocrinol Metab 2013; 15(3): 285-91. [in Persian]
12. Hashemipour M, Hovsepian S, Kelishadi R, Iranpour R, Hadian R, Haghighi S, et al. Permanent and transient congenital hypothyroidism in Isfahan–Iran. J Med Screen 2009; 16(1): 11-6.
13. Anjum A, Afzal MF, Iqbal SMJ, Sultan MA, Hanif A. Congenital hypothyroidism in neonates. Indian J Endocrinol Metab 2014; 18(2): 213.
14. Ghasemi M, Hashemipour M, Hovsepian S, Heiydari K, Sajadi A, Hadian R, et al. Prevalence of transient congenital hypothyroidism in central part of Iran. J Res Med Sci 2013; 18(8): 699-703.
15. Kuşdal Y, Yeşiltepe-Mutlu G, Özsu E, Çizmecioğlu FM, Hatun Ş. Congenital hypothyroidism screening program in Turkey: a local evaluation. Turk J Pediatr 2012; 54(6): 590-5.
16. Dorreh F, Chaijan PY, Javaheri J, Zeinalzadeh AH. Epidemiology of Congenital Hypothyroidism in Markazi Province, Iran. J Clin Res PediatrEndocrinol 2014; 6(2): 105.
17. Siami R, Kosarian M, Valaei N, Hatami H, Mirzajani MR. Neonatal screening for congenital hypothyroidism and increase transient TSH, Mazandaran, 2006-2010. Res Med 2014; 37(4): 244-52. [in Persian]
18. Ordookhani A, Mirmiran P, Azizi F. Parental consanguinity: a probable cause for the high incidence of permanent neonatal hypothyroidism. Iran J Endocrinol Metab 2003; 5(4): 293-8.
19. Simsek E, Karabay M, Kocabay K. Neonatal screening for congenital hypothyroidism in West Black Sea area, Turkey. Int J Clin Pract 2005; 59(3): 336-41.
20. Harris KB, Pass KA. Increase in congenital hypothyroidism in New York State and in the United States. Mol Genet Metab 2007; 91(3): 268-77.
21. Loeber JG. Neonatal screening in Europe; the situation in 2004. J Inherit Metab Dis 2007; 30(4): 430-8.
22. Yamaguchi S. Newborn screening in Japan: restructuring for the new era. Ann Acad Med Singapore 2008; 37(12 Suppl): 13-5.
23. Hashemipour M, Amini M, Iranpour R, Javadi A, Sadri G, Javaheri N, et al. High prevalence of congenital hypothyroidism in Isfahan, Iran. Iran J Endocrinol Metab 2004; 6(1): 13-9. [in Persian]


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 6 - ( دوماه نامه 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها