[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره مجله :: شماره جاری :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
بانک‌ها و نمایه‌ها::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
اخلاق در پژوهش::
برای داوران::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
Basic and Clinical Biochemistry and Nutrition
..
DOAJ
..
CINAHL
..
EBSCO
..
IMEMR
..
ISC
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
enamad
..
:: دوره 26، شماره 6 - ( دوماه نامه 1401 ) ::
جلد 26 شماره 6 صفحات 645-637 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی بیان گیرنده شبه تول 4- میلوئید تمایزیافته فاکتور 88، متعاقب یک دوره تمرینات ورزشی و مصرف ویتامین E در موش‌های مدل آندومتریوز
سهیلا حیدرزادی ، لیدا مرادی ، پروین فرزانگی ، بهرام عابدی
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، Moradi.lida@gmail.com
چکیده:   (856 مشاهده)
سابقه و هدف: آندومتریوز یک بیماری مزمن، التهابی و وابسته به استروژن است که با رشد بافت آندومتر در خارج از حفره رحم مشخص می‌شود. پاسخ‌های سیستم ایمنی، تغذیه و فعالیت ورزشی از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر این بیماری هستند. هدف از تحقیق حاضر، بیان مسیر گیرنده شبه تول 4- میلوئید تمایزیافته فاکتور 88، متعاقب یک دوره تمرینات ورزشی و مصرف ویتامینE  در موش‌های مدل آندومتریوز بود.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع بنیادی و تجربی می‌باشد. 25 سر موش ماده نژاد ویستار به‌صورت تصادفی انتخاب و در 5 گروه مختلف تقسیم شدند. پس از القای آندومتریوز، موش‌های گروه تمرین، 5 روز در هفته شنا می‌کردند. گروه مصرف ویتامین E، مکمل را به‌صورت روزانه دریافت می‌کردند. 24 ساعت پس از پایان مطالعه از موش‌ها خونگیری شد و سپس کشتار شدند. پروتئین‌های مورد مطالعه شامل TLR4 وMyD88  بودند. از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 0/05P استفاده شد.
نتایج: تفاوت معنی‌دار بین گروه‌های تحقیق مشاهده شد. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که میزان بیان ژن MyD88 در گروه کنترل سالم با گروه‌های کنترل مدل آندومتریوز (0/0001P=)، تمرین (0/019=P) و بیمار+مکمل ویتامین E (0/021=P) اختلاف معنادار و همچنین گروه کنترل مدل آندومتریوز با گروههای تمرین (0/002=P)، بیمار+مکمل ویتامین E (0/002 =P) و بیمار+ویتامین E+تمرین (0/0001 =P) تفاوت معنادار دارند. میزان بیان ژن  TLR4در گروه کنترل سالم با گروه کنترل مدل آندومتریوز (0/048= P) اختلاف معنی‌داری نشان داد.
نتیجه‌گیری: القای آندومتریوز به‌شدت این مسیر را در جهت ایجاد التهاب در بافت متأثر می‌سازد. فعالیت ورزشی با سازگاری‌های آنزیمی، احتمالاً به کندشدن مسیر کمک کرده و از التهاب و تکثیر سلولی بافت جلوگیری می‌کند.
واژه‌های کلیدی: آندومتریوز، تمرین، ویتامین E، Toll-like receptor 4، Myeloid differentiation primary response gene 88 protein
متن کامل [PDF 449 kb]   (265 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1401/4/17 | ویرایش نهایی: 1401/12/24 | پذیرش: 1401/9/15 | انتشار: 1401/12/3
فهرست منابع
1. TaheriChadorneshin H, Abtahi-Eivary S, Shir-vani H, Yousefi M. The interactive effect of vita-min E supplementation along with continuous and interval exercise trainings on brain content of vas-cular endothelial growth factor. J Practical Studies Biosciences Sport 2019; 7(13): 19-30. [in Persian]
2. Foti PV, Farina R, Palmucci S, Vizzini IAA, Lib-ertini N, Coronella M, Spadola S, Caltabiano R, Iraci M, Basile A, Milone P, Cianci A, Ettorre GC. Endometriosis: clinical features, MR imaging find-ings and pathologic correlation. Insights Imaging 2018; 9(2): 149-72.
3. Rossini LG, Ribeiro PA, Rodrigues FC, Filippi SS, Zago Rde R, Schneider NC, et al. Transrectal ultra-sound - Techniques and outcomes in the manage-ment of intestinal endometriosis. Endosc Ultra-sound 2012; 1(1): 23-35.
4. Saunders PTK, Horne AW. Endometriosis: Eti-ology, pathobiology, and therapeutic prospects. Cell 2021; 184(11): 2807-24.
5. Mofazzal-Jahromi MA, Moazzeni SM. Dendritic cell subset biology and application in cancer immu-notherapy. Feyz 2013; 17(1): 100-13. [in Persian]
6. Lupi LA, Cucielo MS, Silveira HS, Gaiotte LB, Cesário RC, Seiva FR, de Almeida Chuffa LG. The role of Toll-like receptor 4 signaling pathway in ovarian, cervical, and endometrial cancers. Life Sci 2020; 247: 117435.
7. Van Langendonckt A, Casanas-Roux F, Donnez J. Oxidative stress and peritoneal endometriosis. Fertil Steril 2002; 77(5): 861-70.
8. Wu Z, Mehrabi Nasab E, Arora P, Athari SS. Study effect of probiotics and prebiotics on treat-ment of OVA-LPS-induced of allergic asthma in-flammation and pneumonia by regulating the TLR4/NF-kB signaling pathway. J Transl Med 2022; 20(1): 130.
9. Lee GY, Han SN. The Role of Vitamin E in Im-munity. Nutrients 2018; 10(11): 1614.
10. Wallert M, Börmel L, Lorkowski S. Inflamma-tory Diseases and Vitamin E – What Do We Know and Where Do We Go? Mol Nutrition Food Re-search. 2020; 65: 2000097.
11. Rengaraj D, Hong YH. Effects of dietary vit-amin E on fertility functions in poultry species. Int J Mol Sci 2015; 16(5): 9910-21.
12. Traber MG. Vitamin E inadequacy in humans: causes and consequences. Adv Nutr 2014; 5(5): 503-14.
13. Amini L, Chekini R, Nateghi MR, Haghani H, Jamialahmadi T, Sathyapalan T, et al. The Effect of Combined Vitamin C and Vitamin E Supple-mentation on Oxidative Stress Markers in Women with Endometriosis: A Randomized, Triple-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Pain Res Manag 2021; 2021: 5529741.
14. Shahidian Akbar F, Farzanegi P, Abbaszadeh H. Evaluation of ESR and IGFBP1 genes of ovari-an tissue of endometriosis model mice after a peri-od of regular exercise and vitamin E intake. RJMS 2020; 27(3): 38-48. [in Persian]
15. Jamali N, Mostafavi-Pour Z, Zal F, Kasraeian M, Poordast T, Ramezani F, et al. Combination Effect of Caffeine and Caffeic Acid Treatment on the Oxidant Status of Ectopic Endometrial Cells Separated from Patients with Endometriosis. Iran J Med Sci 2019; 44(4): 315-24. [in Persian]
16. Bonocher CM, Montenegro ML, Rosa e Silva JC, et al. Endometriosis and physical exercis-es: a systematic review. Reprod Biol Endocrinol 2014; 12, 4.
17. Bonocher CM, Montenegro ML, Rosa E Silva JC, Ferriani RA, Meola J. Endometriosis and physi-cal exercises: a systematic review. Reprod Biol Endocrinol 2014; 12: 4.
18. Jafari R, Taghavi SA, Amirchaghmaghi E, Yazdi RS, Karimian L, Ashrafi M, et al. Detailed Investigation of Downstream TLR Signaling in the Follicular Cells of Women with Endometriosis. J Reprod Infertil 2020; 21(4): 231-9.
19. Allhorn S, Böing C, Koch AA, Kimmig R, Gashaw I. TLR3 and TLR4 expression in healthy and diseased human endometrium. Reprod Biol Endocrinol 2008; 6: 40.
20. Kyama CM, Overbergh L, Mihalyi A, Meuleman C, Mwenda JM, Mathieu C, et al. En-dometrial and peritoneal expression of aromatase, cytokines, and adhesion factors in women with endometriosis. Fertil Steril 2008; 89(2): 301–10.
21. Xu H, Schultze-Mosgau A, Agic A, Diedrich K, Taylor RN, Hornung D. Regulated upon activation, normal T cell expressed and secreted (RANTES) and monocyte chemotactic protein 1 in follicular fluid accumulate differentially in patients with and without endometriosis undergoing in vitro fertiliza-tion. Fertil Steril 2006; 86(6): 1616–20.
22. Kats R, Collette T, Metz CN, Akoum A. Marked elevation of macrophage migration inhibi-tory factor in the peritoneal fluid of women with endometriosis. Fertil Steril 2002; 78 (1): 69–76.
23. Morin M, Bellehumeur C, Therriault MJ, Metz C, Maheux R, Akoum A. Elevated levels of macro-phage migration inhibitory factor in the peripheral blood of women with endometriosis. Fertil Steril 2005; 83(4): 865–72.
24. Xu X, Wang B, Ye C, Yao C, Lin Y, Huang X, et al. Overexpression of macrophage migration in-hibitory factor induces angiogenesis in human breast cancer. Cancer Lett 2008; 261 (2): 147–57.
25. Soni UK, Chadchan SB, Kumar V, Ubba V, Khan MTA, Vinod BSV, et al. A high level of TGF-B1 promotes endometriosis development via cell migration, adhesiveness, colonization, and inva-siveness. Biol Reprod 2018; 100 (4): 917–38.
26. Kyama CM, Debrock S, Mwenda JM, D'Hooghe TM. Potential involvement of the im-mune system in the development of endometriosis. Reprod Biol Endocrinol 2003; 1: 123.
27. Vallvé-Juanico J, Houshdaran S, Giudice LC. The endometrial immune environment of women with endometriosis. Hum Reprod Update 2019; 25(5): 564-91.
28. Yu C, Zhou JJ, Fan HY. Studying the Functions of TGF-β Signaling in the Ovary. Methods Mol Biol 2016; 1344: 301-311.
29. Su W, Cui H, Wu D, Yu J, Ma L, Zhang X, et al. Suppression of TLR4-MyD88 signaling pathway attenuated chronic mechanical pain in a rat model of endometriosis. J Neuroinflammation 2021; 18: 65.
30. Mazur-Bialy AI, Pocheć E, Zarawski M. Anti-Inflammatory Properties of Irisin, Mediator of Physical Activity, Are Connected with TLR4/MyD88 Signaling Pathway Activation. Int J Mol Sci 2017; 18(4): 701.
31. Zhong H, Gui X, Hou L, Lv R, Jin Y. From In-flammation to Fibrosis: Novel Insights into the Roles of High Mobility Group Protein Box 1 in Schistosome-Induced Liver Damage. Pathogens 2022; 11(3): 289.
32. Thakur V, Sadanandan J, Chattopadhyay M. High-Mobility Group Box 1 Protein Signaling in Painful Diabetic Neuropathy. Int J Mol Sci 2020; 21(3): 881.
33. Hou X, Liu G, Zhang H, Hu X, Zhang X, Han F, et al. High-mobility group box 1 protein (HMGB1) from Cherry Valley duck mediates sig-naling pathways and antiviral activity. Vet Res 2020; 51: 12.
34. Liu X, Wang N, Fan S, Zheng X, Yang Y, Zhu Y, et al. The citrus flavonoid naringenin confers protection in a murine endotoxaemia model through AMPK-ATF3-dependent negative regula-tion of the TLR4 signalling pathway. Sci Rep 2016; 6: 39735.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heydarzai S, Moradi L, Farzanegi P, Abedi B. Investigating the expression of Toll-like receptor 4- Myeloid differentiation primary response 88 pathway after a period of exercise and vitamin E consumption in endometriosis model rats. Feyz 2022; 26 (6) :637-645
URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4661-fa.html

حیدرزادی سهیلا، مرادی لیدا، فرزانگی پروین، عابدی بهرام. بررسی بیان گیرنده شبه تول 4- میلوئید تمایزیافته فاکتور 88، متعاقب یک دوره تمرینات ورزشی و مصرف ویتامین E در موش‌های مدل آندومتریوز. مجله علوم پزشکی فيض. 1401; 26 (6) :637-645

URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4661-fa.htmlCreative Commons License
This open access journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International License. CC BY-NC ۴. Design and publishing by Kashan University of Medical Sciences.
Copyright ۲۰۲۳© Feyz Medical Sciences Journal. All rights reserved.
دوره 26، شماره 6 - ( دوماه نامه 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم پزشکی فیض Feyz Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 4642