[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره مجله :: شماره جاری :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 26، شماره 2 - ( دوماه نامه 1401 ) ::
جلد 26 شماره 2 صفحات 155-147 برگشت به فهرست نسخه ها
پاسخ حادّ بازتوانی ورزشی ‌‌همراه با تحریک الکتریکی بر سطوح سرمی آنتی‌ژن ‌کربوهیدرات 125 (CA-125) و سیستاتین‌سی (Cys-C) موش‌های صحرایی انفارکته قلبی
محمد ملکی پویا* ، مجتبی خان سوز ، مهدی مرادی ، منصور سیاح
گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد پروفسور حسابی، دانشگاه آزاد اسلامی، تفرش، ایران ، Malekipooya@iautb.ac.ir
چکیده:   (770 مشاهده)
سابقه و هدف: فعال‌شدن فرآیندهای التهابی پس از انفارکتوس ضروری است، اما اگر بیش از حد ادامه یابد، وقوع مجدد سکته قلبی را تسهیل می‌نماید. تمرین استقامتی‌،‌‌‌ نقش مهمّی در بهبود التهاب و وضعیت بیماران انفارکته دارد. بر این‌اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی پاسخ حادّ بازتوانی ورزشی به‌‌همراه تحریک الکتریکی بر CA-125 و Cys-C موش‌های صحرایی انفارکته قلبی انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی کنترل‌شده با گروه شاهد 50 سر موش صحرایی نژاد ویستار (8 هفته‌ای با وزن 30±220 گرم) به‌طور تصادفی به 5 گروه سالم، انفارکته، انفارکته - بازتوانی ورزشی، انفارکته - تحریک الکتریکی و انفارکته - بازتوانی ورزشی - تحریک الکتریکی تقسیم شدند. انفارکتوس میوکارد با استفاده از تزریق زیرجلدی ایزوپروترونول (150 میلی‌گرم / کیلوگرم) به‌فاصله 24 ساعت در گروه‌ها القا گردید. گروه‌های مداخله برای یک جلسه تحت تمرین استقامتی (تردمیل با سرعت 20 متر / دقیقه و برای 1 ساعت) و تحریک الکتریکی (دستگاه فوت شوک با 0/5 میلی‌آمپر و 20 دقیقه) قرار گرفتند. سپس بلافاصله بعد از مداخله، سطوح سرمی CA-125 و  Cys-Cبه‌روش الایزا بررسی شد. آنالیز داده‌ها با آزمون آنووا یک‌طرفه و تعقیبی توکی در سطح معنی‌داری 0/05>P بود.
نتایج: القای انفارکتوس موجب افزایش معنی‌داری سطوح سرمی CA-125 وCys-C  می‌شود (0/0001=P). یک جلسه تحریک الکتریکی و بازتوانی ورزشی همراه با تحریک الکتریکی کاهش معنی‌دار سطوح سرمی CA-125 را به‌همراه داشت (0/05<P)، اما تغییرات معنی‌داری در مقادیر سرمی Cys-C مشاهده نشد (0/05˃P).
نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد یک جلسه تحریک الکتریکی و بازتوانی ورزشی همراه با تحریک الکتریکی، منجر به بهبود وضعیت التهابی بیماران انفارکته می‌شود.
واژه‌های کلیدی: انفارکتوس میوکارد، بازتوانی ورزشی، تحریک الکتریکی، سیستاتین‌سی، آنتی‌ژن‌کربوهیدرات 125
متن کامل [PDF 442 kb]   (358 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/10/6 | ویرایش نهایی: 1401/5/24 | پذیرش: 1401/1/21 | انتشار: 1401/3/9
فهرست منابع
1. Virani SSA, Benjamin E, Bittencourt MS, Callaway CW, Carson AP, Chamberlain, et al. Heart Disease and Stroke Statistics 2020 Update. A Report From the American Heart Association. Cir 2020; 141: e139–e596.
2. Joshi NV, Shah AS, Carruthers K, Vesey AT, Alam SR, Vesey AT, et al. 2015. Systemic Atherosclerotic Inflammation Following Acute Myocardial Infarction: Myocardial Infarction Begets Myocardial Infarction. JAHA 2015; 4(9):1956.
3. Liu J, WH, Li J, Inflammation and Inflammatory Cells in Myocardial Infarction and Reperfusion Injury: A Double-Edged Sword. CMICJ 2016; 10: 79-84.
4. Zhang DF, Chen YD, Yuan F, Xu F, Zhang M. Prognostic performance of interleukin-10 in patients with chest pain and mild to moderate coronary artery lesions-an 8-year follow-up study. JGC 2016; 13(3) 244-51.
5. Haibo Wu, GC, Increased Serum CA125 and Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) levels on acute myocardial infarction: a predictor for acute heart failure. Med Sci Monit 2019; 25: 913-9.
6. Falcao F, Silva M, SobralFilho DC, Carbohydrate antigen 125: a promising tool for risk stratification in heart diseases. Biomark Med 2018; 14(4): 367-81.
7. Falcao F, Cantarelli F. Carbohydrate antigen 125 predicts pulmonary congestion in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Braz J Med Biol Res 2019; 52(12): 18-25.
8. Sander V, Aicha S. Cystatin C and cardiovascular disease: a mendelian randomization study. J Am Coll Cardiol 2016; 68(9): 934-945.
9. Woitas RP, Meinitzer A. Cystatin C is independently associated with total and cardiovascular mortality in individuals undergoing coronary angiography. The Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health (LURIC) study. Atherosclerosis 2013; 229: 541–8.
10. Ni L LJ, Hou LB. Cystatin C associated with hemorrhagic and ischemic stroke, is a strong predictor of the risk of cardiovascular events and death in Chinese. Strok 2007; (12) 38: 3287–3288.
11. Afroz R. Cystatin C as a predictor of all-cause mortality and myocardial infarction in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome. Clin Biochem 2012; 45: 535-40.
12. ATF PJ, Debacker G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012) The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). ESCJ 2012; 33(13): 1635-701.
13. Lawler PRF, Eisenberg MJ. Efficacy of exercise-based cardiac rehabilitation post-myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am Heart J 2011; 162: 571–84.
14. Patterson CAR. Therapeutic angiogenesis: the new electrophysiology? Circulation 1999; 99(20): 26-614.
15. Dobsák PNM, Fiser B, Siegelova J, Balcárková P, Spinarová L. Electrical stimulation of skeletal muscles. An alternative to aerobic exercise training in patients with chronic heart failure? J Int Heart 2006; 47(3): 441–53.
16. Ploesteanu RLNA, Turcu D, Manolescu BN, Stamate SC, Berteanu M, Pantelimon Sf, Effects of neuromuscular electrical stimulation in patients with heart failure review. J Med Life 2018; 11(2): 107-18.
17. Kregel KC, Booth FW, Fleshner MR, Henriksen EJ, Musch T. Resource book for the design of animal exercise protocols. Am Physiol Soc Beth 2006; 1-80.
18. Khansooz M, Aabedi B, Palizvan MR, Saremi A. Evaluation of apoptotic regulator markers after a period of increased endurance training in serum of Wistar rats with MI. 12 (1) J Sport Biosci 2020; 12(1): 109-26.
19. Malekipooya M, Khansooz M, Palizvan MR, Saremi A, Abedi B. Changes in Serum Troponin-I and Corticosterone Levels After a Period of Endurance Training and Electrical Stimulation in Infarcted Rats. RJMS 2020; 28(12): 1-12.
20. Zheng ZT, DXl, Li Yd. Electrical stimulation improved cognitive deficits associated with traumatic brain injury in rats. Brain Behav 2017; 00: e00667.
21. Schefer VTM. Oxygen consumption in adult and AGED C57BL/6J mice during acute treadmill exercise of different intensity. Exp Gerontol 1996; 31(3): 387-92.
22. Prabhu SDFN. The Biological Basis for Cardiac Repair After Myocardial Infarction: From Inflammation to Fibrosis. Cir Res 2016; 119(1): 91- 112.
23. LK N. Inflammation as a treatment target after acute myocardial infarction. N Engl J Med 2019; 381(26): 2562-3.
24. Feriani DSG, Carrozzi N. Impact of exercise training associated to pyridostigmine treatment on autonomic function and inflammatory profile after myocardial infarction in rats. IJC 2016; 15(227): 757-65.
25. Pokorny JSV, Vrana M. Sudden cardiac death thirty years ago and at present. Therole of autonomic disturbances in acute myocardial infarction revisited. Physiol Res 2011; 60(5): 715-28.
26. Arinell K, Blanc S, Larsson A. Effect of prolonged standardized bed rest on cystatin C and other markers of cardiovascular risk. BMC Physiol 2011; 11: 17-25.
27. Falcao F, Cantarelli F, Cantarelli R. Carbohydrate antigen 125 for mortality risk prediction following acute myocardial infarction. Sci Rep 2020; 10(1): 11016-22.
28. Roca-Rodriguez MM, GSL, Garcia-Almeida1 JM, Josefina Ruiz-Nava1, Alcaide-Torres J, Gomez-Gonzalez A, et al. Effects of exercise on inflammation in cardiac rehabilitation. Nutr Hosp 2015; 31(6): 2633-40.
29. Rostami S, Zamani A, Hosseini SHA. Survey of the Effect of a Cardiac Rehabilitation Program (Concurrent Resistance-Endurance Training) on Homocysteine, Interleukin-6 and Interleukin-10 Changes in Men with Heart Disease. Physiological Res Manag Sports 2016; 8(2): 9-18.
30. Stanciu A, Vatasescu RG. NT-proBNP and CA 125 levels are associated with increased pro-inflammatory cytokines in coronary sinus serum of patients with chronic heart failure. Cytokine 2018; 111: 13–9.
31. Duman CE, Tengiz I, Bozdemir H, Ercan HE, Nalbantgil I. Elevated serum CA 125 levels in mitral stenotic patients with heart failure. Cardio 2003; 100: 7–10.
32. Hamdy NM. Relationship between pro-anti-inflammatory cytokines, T-cell activation and CA 125 in obese patients with heart failure. J Med Sc Monit 2011; 17: CR174–CR179.
33. Kosar FA, Y Ozguntekin G, Ozerol I, Varol E. Relationship between cytokines and tumour markers in patients with chronic heart failure. Eur J Heart Fail 2006; 8: 270–4.
34. Afsheh F. The effect of exercise training on changes in serum CA-125 levels of heart patients, National Conference on Physical Education, Nutrition and Sports Medicine, Mashhad, Mashhad University of Medical Sciences - Salman Higher Education Institute 2019.
35. Amirsardari B, Saremi A, MalekiPooya M. Early exercise training attenuates cystatin C and carbohydrate antigen 125 levels after myocardial infarction in rats. J Cell Tissue 2021; 12: 1.
36. Meredith IT, Fareies P, Jennings GL, Dewar EM, Fazio VA, Lambert GW, et al. Exercise training lowers resting renal but not cardiac sympathetic activity in humans. Hypertension 1991; 18(5): 575-82.
37. Hosseini Kakhk SA, Haghighi AH, Askari R, Chamri M and Hedayati. The effect of resistance training on crp and cystatin C levels in obese girls, Scientific-Research Bimonthly of Daneshvar Medical, Shahed University; 2006, 85.
38. Amiri Farsani P, Rezaeimanesh D. The effect of aquatic exercise on cystatine C, fibrinogen, CRP and lipid profile. J Marine Sci And Tech 2016; 16 (4).
39. Baxmann AC, Ahmed MS, Marques NC, Menon VB, Pereira AB, Kirsztajn GM, et al, Influence of muscle mass and physical activity on serum and urinary creatinine and serum cystatin C. Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3(2): 348-54.
40. Pechter U, Maaroos J, Mesikepp S, Veraksits A, Ots M. Regular Low-Intensity Aquatic Exercise Improves Cardio-Respiratory Functional Capacity and Reduces Proteinuria in Chronic Renal Failure Patients. Nephrol Dial Transplant 2003; 18: 624-5.
41. McManus D, Shlipak M, Joachim H, Sadia A, Mary A. Association of Cystatin C With Poor Exercise Capacity and Heart Rate Recovery: Data From the Heart and Soul Study 2007; 49(3): 365–72.
42. Ge C, Ren F, Lu S, Ji F, Chen X, Wu X. Clinical prognostic 380 significance of plasma cystatin Clevels among patients 381 with acute coronary syndrome. Clin Cardiol 2009; 32: 644–8. 382.
43. Antoniadis AP, Yiannis C, Giannoglou G George D. Pathogenetic mechanisms of coronary ectasia. Int J Cardiol 2008; 130: 335–43.
44. Dobšák P, Tomandl J, Spinarova L, Vitovec J, Dusek L, Novakova M, et al. Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation and Aerobic Exercise Training on Arterial Stiffness and Autonomic Functions in Patients With Chronic Heart Failure,‖ Artif. Organs 2012; 36: 920–30.
45. Karavidas AL, Raisakis KG, Parissis JT, Tsekoura DK, Adamopoulos S, Korres DA, et al. Functional electrical stimulation improves endothelial function and reduces peripheral immune responses in patients with chronic heart failure. Eur. J Cardiovasc Prev Rehabil., 2006; 13: 592–7.
46. Song XM, W XJ, Jg L, Le L, Liang H, Xu Y, et al. , The effect of electroacupuncture at ST36 on severe thermal injury-induced remote acute lung injury in rats. Burns 2015; 41: 1449–58.
47. Sun X, LM, Shen D, Hu L, Cai RL, Wu ZJ, et al. , Effects of Acupuncture Neiguan (PC 6) and Xinshu (BL 15)on the expression of MMP-9 with coronary heart disease rats. J Tradit Chin Med 2013; 036: 5–9.
48. Kim MS, Line S, Kim JH, Kin OK, Yu AR, Baik HH, Anti-inflammatory effects of step electrical stimulation on complete freund’s adjuvant (CFA) induced rheumatoid arthritis rats. J Nanosci Nanotechnol 2019; 19: 6546– 53.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Malekipooy M, Khansooz M, Morady M, Sayyah M. Acute response of exercise rehabilitation with electrical stimulation on serum levels antigen, carbohydrate 125 (CA-125) and cystatin (Cys-C) in myocardial infarction rats. Feyz 2022; 26 (2) :147-155
URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4533-fa.html

ملکی پویا محمد، خان سوز مجتبی، مرادی مهدی، سیاح منصور. پاسخ حادّ بازتوانی ورزشی ‌‌همراه با تحریک الکتریکی بر سطوح سرمی آنتی‌ژن ‌کربوهیدرات 125 (CA-125) و سیستاتین‌سی (Cys-C) موش‌های صحرایی انفارکته قلبی. مجله علوم پزشکی فيض. 1401; 26 (2) :147-155

URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4533-fa.htmlCreative Commons License
This open access journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International License. CC BY-NC ۴. Design and publishing by Kashan University of Medical Sciences.
Copyright ۲۰۲۳© Feyz Medical Sciences Journal. All rights reserved.
دوره 26، شماره 2 - ( دوماه نامه 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم پزشکی فیض Feyz Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4570