:: دوره 23، شماره 5 - ( دوماه نامه 1398 ) ::
جلد 23 شماره 5 صفحات 484-476 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثرات اسانس سماق بر افسردگی و اضطراب در موش های صحرایی نر
یوسف گلشنی ، سعید محمدی ، مجید گلشنی
گروه بیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران ، smiauhphd.sm@gmail.com
چکیده:   (3182 مشاهده)
سابقه و هدف: افسردگی و اضطراب جزء بیماری های مهمّ گریبان­گیر بشر هستند. داروهای شیمیایی مورد استفاده در درمان این بیماری ­ها دارای عوارض جانبی بوده، به همین دلیل استفاده از گیاهان دارویی نظیر سماق، باتوجه به خواصی نظیر خاصیت ضدّاکسیدانی، احتمالاً می ­تواند در درمان این بیماری­ها مؤثر واقع شود. در این مطالعه اثر تجویز خوراکی اسانس میوه سماق بر افسردگی و اضطراب در موش‌های صحرایی نر بررسی شد.
مواد و روش ­ها: در این مطالعه تجربی، موش­ های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به گروه­ های: کنترل، اسانس سماق (با دوزهای 50، 100 و mg/kg 300، فلوکستین (داروی رفرنس افسردگی) و آلپرازولام (داروی رفرنس اضطراب) تقسیم شدند. جهت سنجش افسردگی از تست شنای اجباری و جهت سنجش اضطراب از تست ماز به­ علاوه شکل مرتفع استفاده شد.
نتایج: در تست شنای اجباری، مابین گروه اسانس سماق (100 و 300 میلی­ گرم بر کیلوگرم) و گروه کنترل از نظر مدت زمان بی­ حرکتی (به ترتیب با: 0/05<P، 0/001<P) و نیز مدت زمان بالارفتن (به ­ترتیب با: 0/05< P، 0/01<P) تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین نتایج تست ماز به ­علاوه شکل مرتفع از نظر درصد زمان سپری­شده در بازوهای باز، نشان دادند که مابین گروه سماق با دوز 300 میلی ­گرم و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد همچنان استفاده از سماق با دوز 300 میلی­ گرم توانست این شاخص را افزایش دهد (0/001<P).
 نتیجه­ گیری: این مطالعه تجربی نشان داد که اسانس میوه سماق به ­صورت تجویز خوراکی احتمالاً می‌تواند سبب بهبود افسردگی و اضطراب در موش‌های صحرایی نر شود.
واژه‌های کلیدی: افسردگی، اضطراب، سماق، موش صحرایی
متن کامل [PDF 241 kb]   (1379 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: medicine, paraclinic
دریافت: 1397/12/15 | ویرایش نهایی: 1398/9/24 | پذیرش: 1398/4/26 | انتشار: 1398/9/25
فهرست منابع
1. Weinberger A, Gbedemah M, Martinez A, Nash D, Galea S, Goodwin R. Trends in depression prevalence in the USA from 2005 to 2015: widening disparities in vulnerable groups. Psychol Med 2018; 48(3): 1305-8.
2. Ripper CA, Boyes ME, Clarke PJ, Hasking PA. Emotional reactivity, intensity, and perseveration: Independent dimensions of trait affect and associations with depression, anxiety, and stress symptoms. Pers Individ Dif 2018; 121(7): 93-9.
3. De Carvalho RSM, Duarte FS, de Lima TCM. Involvement of GABAergic non-benzodiazepine sites in the anxiolytic-like and sedative effects of the flavonoid baicalein in mice. Behav Brain Res 2011; 221(6): 75-82.
4. Zarei M, Mohammadi S, Shahidi S, Fallahzadeh AR. Effects of Sonchus asper and apigenin-7-glucoside on nociceptive behaviors in mice. J Pharm Pharmacogn Res 2017; 5(4): 217-27.
5. Zarei M, Mohammadi S, Komaki A. Antinociceptive Activity of Inula britannica L. and Patuletin: In vivo and Possible Mechanisms Studies. J Ethnopharmacol 2018; 219: 351-8.
6. Mohammadi S, Zarei M, Zarei MM, Salehi I. Effect of hydroalcoholic leaves extract of Rhus Coriaria on pain in male rats. Anesth Pain Med 2016; 6(1): e32128.
7. Rayne S, Mazza G. Biological activities of extracts from sumac (Rhus spp.): a review. Plant Foods Hum Nutr 2007; 62(4): 165-75.
8. Ayoka A, Akomolafe R, Iwalewa E, Ukponmwan OE. Studies on the anxiolytic effect of Spondias mombin L. (Anacardiaceae) extracts. Afr J Tradit Complement Altern Med 2005; 2(2): 153-65.
9. Ishola IO, Awodele O, Eluogu CO. Potentials of Mangifera indica in the treatment of depressive-anxiety disorders: possible mechanisms of action. J Complement Integr Med 2016; 13(5): 275-87.
10. Mohammadi S, Oryan Sh, Komaki A, Eidi A, Zarei M. Effects of Hippocampal Microinjection of Irisin, an Exercise-Induced Myokine, on Spatial and Passive Avoidance Learning and Memory in Male Rats. Int J Pept Res Ther 2019; 25: 1-11.
11. Pick CG. Strain differences in mice antinociception: relationship between alprazolam and opioid receptor subtypes. Eur Neuropsychopharmacol 1996; 6(3): 201-5.
12. Golshani Y, Zarei M, Mohammadi S. Acute/Chronic Pain Relief: Is Althaea officinalis Essential Oil Effective? Avicenna J Neuro Psycho Physio 2015; 2(4): e36586.
13. Fallahzadeh AR, Mohammadi S. An investigation of the antinociceptive and anti-inflammatory effects of hydroalcoholic extract of Inula helenium on male rats. JBUMS 2016; 18(12): 57-63. [in Persian]
14. Sartim AG, Brito BM, Gobira PH, Joca SR. Attenuation of glutamatergic and nitrergic system contributes to the antidepressant-like effect induced by capsazepine in the forced swimming test. Behav Pharmacol 2019; 30(1): 59-66.
15. Walia V, Garg C, Garg M. NO-sGC-cGMP signaling influence the anxiolytic like effect of lithium in mice in light and dark box and elevated plus maze. Brain Res 2019; 1704: 114-26.
16. Zarei M, Mohammadi S, Jabbari S, Shahidi S. Intracerebroventricular microinjection of kaempferol on memory retention of passive avoidance learning in rats: involvement of cholinergic mechanism(s). Int J Neurosci 2019; 129: 11-23.
17. Mohammadi S, Golshani Y. Neuroprotective Effects of Rhamnazin as a Flavonoid on Chronic Stress-Induced Cognitive Impairment. J Adv Neurosci Res 2017; 4(2): 30-7.
18. Aburawi SM, Al-Tubuly R, Alghzewi E, Gorash Z. Effects of calcium channel blockers on antidepressant action of Alprazolam and Imipramine. Libyan J Med 2007; 2(4): 169-75.
19. Mahmoudi M, Mohammadi S, Shahidi S. Antinociceptive effect of hydroalcoholic leaf extract of Hedera helix in male rat. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2013; 20(2): 119-25. [in Persian]
20. Emamghoreishi M, Khasaki M, Aazam MF. Coriandrum sativum: evaluation of its anxiolytic effect in the elevated plus-maze. J Ethnopharmacol 2005; 96(3): 365-70.
21. Dhingra D, Goyal PK. Inhibition of MAO and GABA: probable mechanisms for antidepressant-like activity of Nardostachys jatamansi DC. in mice. Brain Res 2008; 21(3): 33-41.
22. Galdino PM, Nascimento MVM, Florentino IF. The anxiolytic-like effect of an essential oil derived from Spiranthera odoratissima A. St. Hil. leaves and its major component, β-caryophyllene, in male mice. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2012; 38(2): 276-84.
23. Tong-Un T, Wannanon P, Wattanathorn J, Phachonpai W. Quercetin liposomes via nasal administration reduce anxiety and depression-like behaviors and enhance cognitive performances in rats. Am J Pharmacol Toxicol 2010; 5(2): 80-8.


XML   English Abstract   PrintCreative Commons License
This open access journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International License. CC BY-NC ۴. Design and publishing by Kashan University of Medical Sciences.
Copyright ۲۰۲۳© Feyz Medical Sciences Journal. All rights reserved.
دوره 23، شماره 5 - ( دوماه نامه 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها