:: دوره 23، شماره 4 - ( دوماه نامه 1398 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 441-433 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر رفع موانع، بر آگاهی و تمایل به انجام دیالیز صفاقی در بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی بیمارستان اخوان کاشان
ملیحه صالحی ، منصور دیانتی* ، حسینعلی مهرابی ، اسماعیل عزیزی فینی
مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ، mandianati@yahoo.com
چکیده:   (1923 مشاهده)
سابقه و هدف: علی­رغم سابقه چندساله در معرفی دیالیز صفاقی به ­عنوان یک روش درمانی جایگزین عملکرد کلیه، میزان استقبال از این روش همچنان پایین است. هدف این مطالعه، تعیین تأثیر اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر رفع موانع، بر آگاهی و قصد انجام دیالیز صفاقی در بیماران مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی بود.
مواد و روش­ ها: در یک مطالعه شبه ­آزمایشی پیش ­آزمون پس ­آزمون، 45 بیمار دارای اندیکاسیون دیالیز صفاقی که واجد ملاک ­های ورود به پژوهش بودند، به شیوه هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقّق­ ساخته، بود. پس از نمونه­ گیری، برنامه آموزشی مبتنی بر رفع موانع گزارش­شده در پیشینه پژوهشی برای آزمودنی­ ها ارائه شد. این برنامه به صورت فردی و عمدتاً در قالب یک جلسه 75 - 60 دقیقه­ ای ارائه شد. نتایج، با استفاده از آزمون­ های آماری T ­زوجی و مک­نمار مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر رفع موانع، باعث افزایش معنادار آگاهی بیماران در مورد دیالیز صفاقی شده است (0/01<P). اگرچه فراوانی بیماران دارای تمایل به انجام دیالیز صفاقی در مرحله پس­ آزمون افزایش یافت اما نتایج نشان داد که این افزایش فراوانی، از لحاظ آماری معنادار نبود.
نتیجه­ گیری: ارائه برنامه آموزشی مبتنی بر رفع موانع می ­تواند در کوتاه ­مدت دانش بیماران را در مورد دیالیز صفاقی افزایش دهد. جهت افزایش تمایل و قصد عملی آنان برای انجام این نوع دیالیز، نیاز است مداخلاتی بلندمدت در سطح بیمارستان و خانواده انجام شود.
واژه‌های کلیدی: دیالیز صفاقی، آموزش مبتنی بر رفع موانع، آگاهی، قصد دیالیز صفاقی
متن کامل [PDF 251 kb]   (683 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1397/8/7 | پذیرش: 1398/3/12 | انتشار: 1398/7/8
فهرست منابع
1. U.S. department of Health and Human Services. Treatment Methods for Kidney Failure Peritoneal Dialysis National Institute of Health, Internet. National Kidney and Urologic diseases Information Clearinghouse. NIH Publication. 2006. available at: www.niddk.nih.gov.
2. Iran Consortium Dialysis. Yearbook Dialysis Iran. Tehran. 2016. [in Persian]
3. Monfared A, Khosravi K. The assessment of ESRD causesin hemodialysis patient in Gilan. Gilan Univ Med Sci J 2003; 12(46): 76-82. [in Persian]
4. Mercado-Martinez FJ, Correa-Mauricio ME. Living in hemodialysis without social insurance: The voices of renal sick people and their families. Salud Publica Mex 2015; 57(2): 155-60. [in Persian]
5. Heidari Gorji MA, Davanloo AA, Heidarigorji AM. The efficacy of relaxation training on stress, anxiety, and pain perception in hemodialysis patients. Indian J Nephrol 2014; 24(6): 356-61.
6. Manouras AJ, Kekis PB, Stamou KM, Konstadoulakis MM, Apostolidis NS. Laparoscopic placement of Oreopoulos-Zellerman catheters in CAPD patients. Perit Dial Int 2004; 24: 252-5.
7. Chen CK, Tsai YC, Hsu HJ, Wu IW, Sun CY, Chou CC, et al. Depression and suicide risk in hemodialysis patients with chronic renal failure. Psychosomatics 2010; 51(6): 528-.e6.
8. Zhang Ai-Hua, LI-Tao Cheng, Ning Zhu. Comparison of quality of life of hemodialysis and peritoneal dialysis patients in China. Health Qual Life Outcomes 2007; 5:49.
9. Mau LW, Chiu HC, Chang PY, Hwang SC, Hwang SJ. Health-related quality of life in Taiwanese dialysis patients: effects of dialysis modality. Kaohsiung J Med Sci 2008; 24: 453-60.
10. Theofilou P. Quality of life in patients undergoing hemodialysis or peritoneal dialysis treatment. J Clin Med Res 2011; 19; 3(3): 132-8.
11. François K, Bargman JM. Evaluating the benefits of home-based peritoneal dialysis. Int J Nephrol Renovasc Dis 2014; 7: 447.
12. Blake PG, Quinn RR, Oliver MJ. Peritoneal dialysis and the process of modality selection. Perit Dial Int 2013; 33(3): 233-41.
13. McLaughlin K, Manns B, Mortis G, Hons R, Taub K. Why patients with ESRD do not select self-care dialysis as a treatment option. Am J Kidney Dis 2003; 41(2): 380-5.
14. Marrón B, Ocana JM, Salgueira M, Barril G, Lamas JM, Martín M, et al. Analysis of patient flow into dialysis: role of education in choice of dialysis modality. Perit Dial Int 2005; 25(3): S56-9.
15. Gaarden MW, Van de L, Noordzij M, Stel VS, Ravani P, Jarraya F, et al. Effects of comorbid and demographic factors on dialysis modality choice and related patient survival in Europe. Nephrol Dial Transplant 2011; 16: 845.
16. Chanouzas D, Ng KP, Fallouh B, Baharani J. What influences patient choice of treatmentmodality at the pre-dialysis stage?. Nephrol Dial Transplant 2012; 27(4): 1542-7.
17. Afshar M, Sabbaghian E. The effect of educational package on recurrence and severity of bleeding in patients with epistaxis. Feyz 2018; 22(6): 610-6. [in Persian]
18. McLaughlin K, Jones H, VanderStraeten C, Mills C, Visser M, Taub K, et al. Why do patients choose self-care dialysis? Nephrol Dial Transplant 2008; 23(12): 3972-6.
19. Oliver MJ, Garg AX, Blake PG, Johnson JF, Verrelli M, Zacharias JM, et al. Impact of contraindications, barriers to self-care and support on incident peritoneal dialysis utilization. Nephrol Dial Transplant 2010; 25(8): 2737-44.
20. Ribitsch W, Haditsch B, Otto R, Schilcher G, Quehenberger F, Roob JM, et al. Effects of a pre-dialysis patient education program on the relative frequencies of dialysis modalities. Perit Dial Int 2013; 33(4): 367-71.
21. Devoe DJ, Wong B, James MT, Ravani P, Oliver MJ, Barnieh L, et al. Patient Education and Peritoneal Dialysis Modality Selection: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Kidney Dis 2016; 26: 122-9.
22. Chiang PC, Hou JJ, Jong IC, Hung PH, Hsiao CY, Ma TL, et al. Factors Associated with the Choice of Peritoneal Dialysis in Patients with End-Stage Renal Disease. BioMed Res Int 2016; 2(16):
23. Wasse H. Factors related to patient selection and initiation of peritoneal dialysis. J Vascular Access 2017; 18(1): 39-44.
24. Habib A, Durand AC, Brunet P, Duval-Sabatier A, Moranne O, Bataille S, et al. Facteurs influençant le choix de la dialyse péritonéale: le point de vue des patients et des néphrologues. Néphrologie Thérapeutique 2017; 13(2): 93-102.
25. Lobbedez T, Verger C, Ryckelynck JP, Fabre E, Evans D. Is assisted peritoneal dialysis associated with technique survival when competing events are considered? Clin J Am Soc Nephrol 2012; 7(4): 612-8.


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 4 - ( دوماه نامه 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها