مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان- سردبیر
معرفی سردبیر مجله فیض

حذف تصاویر و رنگ‌ها


 AWT IMAGEمدرک تحصیلی: دکترای تخصصی 

 AWT IMAGEرشته تخصصی: پرستاری داخلی جراحی  
 AWT IMAGEنوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
 AWT IMAGEمرتبه علمی: دانشیار

 AWT IMAGEآدرس پست الکترونیکی: taghadosi_mkaums.ac.ir 

AWT IMAGE
رزومه آموزشی، پژوهشی

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
http://feyz.kaums.ac.ir/find.php?item=1.65.19.fa
برگشت به اصل مطلب