مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان- اطلاعات ثبت نام
اشتراک مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها


AWT IMAGE شرایط اشتراک :

از متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت مجله درخواست می شود فرم اشتراک مجله را تکمیل نموده همراه با اصل فیش بانکی پرداخت حق اشتراک سالیانه و تصویر کارت شناسایی معتبر به آدرس دفتر مجله ارسال نمایند.

AWT IMAGE حق اشتراک هر شماره:

AWT IMAGE افراد حقیقی: 000 , 70 ریال

AWT IMAGE موسسات: 000 , 70 ریال


AWT IMAGE مبالغ فوق به شماره حساب 2137740214005 بانک رفاه، شعبه مرکزی کاشان، به نام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان واریز گردد.

AWT IMAGE آدرس دفتر مجله: کاشان ، کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، معاونت پژوهشی، دفتر مجله فیض، صندوق پستی: 111/87155


AWT IMAGE فرم اشتراک
AWT IMAGE خرید Online

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
http://feyz.kaums.ac.ir/find.php?item=1.52.20.fa
برگشت به اصل مطلب