مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان- اخبار نشریه
ویژه نامه سلامت اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/3 | 
با عنایت به برگزاری کنگره امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و اخذ مجوز چاپ ویژه نامه سلامت اجتماعی در سال ۱۴۰۱ محققینی که در این حوزه فعالیت پژوهشی داشته اند می توانند مقالات خود را طبق راهنمای نویسندگان مجله فیض تنظیم و تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱ به سایت مجله فیض ارسال نمایند.
دفتر مجله فیض
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
http://feyz.kaums.ac.ir/find.php?item=1.42.43.fa
برگشت به اصل مطلب