:: دوره 22، شماره 3 - ( دوماه نامه 1397 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 318-324 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون عروق دست بر تغییرات سطوح سرمی هورمون رشد و لاکتات دختران ورزشکار
مژده خواجه لندی* ، مریم جان بزرگی
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، m.khajehlandi68@gmail.com
چکیده:   (1569 مشاهده)
سابقه و هدف: تمرینات همراه با محدودیت جریان خون برای بهبود فاکتورهای جسمانی مختلف موثر بوده و می­تواند روش منحصر به­ فرد و سودمندی در زمینه پزشکی باشد. از این ­رو، هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون عروق دست بر تغییرات سطوح سرمی هورمون رشد و لاکتات دختران ورزشکار بود.
مواد وروش­ ها: برای انجام کارآزمایی بالینی حاضر 30 نفر دختر بسکتبالیست با دامنه سنی 30-23 سال به‌طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: تمرین مقاومتی سنتی (با شدت 80 درصد یک تکرار بیشینه)، تمرین مقاومتی با محدودیت جریان خون (با شدت30 درصد یک تکرار بیشینه) و گروه کنترل. تمرین با یک ست 30 تکرار شروع و با دو ست تکرار تا حد خستگی با استراحت 30 ثانیه‌ای پایان یافت. نمونه ­های خون قبل و بلافاصله پس از اتمام تمرین ورزشی گرفته ­شد.
نتایج­: یافته ­های پس­ آزمون حاکی از افزایش معنی­ دار میزان سرمی هورمون رشد نسبت به پیش ­آزمون در دو گروه تمرینی بود، اما مقدار یون لاکتات در هر سه گروه نسبت به پیش ­آزمون افزایش معنی­ داری داشت (0/05<P). به ­علاوه، تنها میزان هورمون رشد در گروه ­های با و بدون محدودیت افزایش معنی ­داری در مقایسه با گروه کنترل داشت (به ­ترتیب 0/001=P و 0/026=P).
نتیجه­ گیری: الگوی تغییرات هورمون رشد و لاکتات در هر دو گروه با و بدون محدودیت جریان خون مشابه هم هستند. به­ نظر می­ رسد برای کسانی که توانایی بلند کردن وزنه سنگین ندارند، می ­توان تمرینات همراه با محدودیت جریان خون با شدت پایین را با تمرینات بدون محدودیت با شدت بالا جایگزین کرد.
واژه‌های کلیدی: تمرین مقاومتی، دختران ورزشکار، محدودیت جریان خون، لاکتات، هورمون رشد
متن کامل [PDF 190 kb]   (763 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۳
فهرست منابع
1. Abe T, Kearns CF, Sato Y. Muscle size and strength are increased following walk training with restricted venous blood flow from the leg muscle, Kaatsu-walk training. J Appl Physiol 2006: 100(5): 1460–6.
2. Abe T, Hinata S, Koizumi K, Sato Y. Day-to-day change in muscle strength and MRI-measured skeletal muscle size during 7 days Kaatsu resistance training: A case study. Int JKAATSU Training Res 2005; 1(2): 71-6
3. Fujita T, Kurita K, Sato Y, Abe T. Increased muscle volume and strength following six days of low-intensity resistance training with restricted muscle blood flow. Int J KAATSU Training Res 2008; 4(1): 1-8.
4. Madarame H, Neya M, Ochi E, Nakazato K, Sato Y, Ishii N. Crosstransfer effects of resistance trai‌n‌ing with blood flow restriction. Med Sci Sports Exerc 2008; 40(2): 258–63.
5. Holm L, Reitelseder S, Pedersen TG, Doessing S, Petersen SG, Flyvbjerg A, et al . Changes in muscle size and MHC composition in response to resistance exercise with heavy and light loading int‌en‌sity. J Appl Physiol 2008; 105(5): 1454-61.
6. Loenneke JP and Pujol TJ. The use of occlusion training to produce muscle hypertrophy. J Strength Cond Res 2009; 3:112-118.
7. Goto K, Ishii N, Kizuka T, Takamatsu K. The impact of metabolic stress on hormonal responses and muscular adaptations. Med Sci Sports Exerc 2005; 37(6): 955–63.
8. Hansen S, Kvorning T, Kjaer M, Sjogaard G. The effect of short-term strength training on human skeletal muscle. The importance of physiologically elevated hormone levels. Scand J Med Sci Sports 2001; 11: 347.
9. Costill D.L, Wilmore J.H., and Kenney W.L., Physiology of sport and exercise. Physiol Sport And Exercise 2012; 9780736094092-66, 78.
10. Spodaryk K, Szmatlan U, Berger L. The relationship of plasma ammonia and lactate con‌centrations to perceived exertion in trained and un‌trained women. Eur J Appl Physiol 1990; 61:309-12.
11. Hargreaves M, Mckenna MJ, Jenkins DG, War‌m‌ington SA, Snow RJ. Muscle metabolism and performance during high-intensity, intermittent exercise. J Appl Physiol 1998; 84: 1678-91.
12. [12] Fujita S, Abe T, Drummond MJ, Cadenas JG, Dreyer HC, Sato Y, et al. Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphorylation and muscle protein syn‌thesis. J Appl Physiol 2007; 103(3): 903–10.
13. Loenneke JP, Wilson GJ, Wilson JM. A Mechanistic Approach to Blood Flow Occlusion. Review Int J Sports Med 2010; 31(01): 1-4.
14. Basereh A, Ebrahim KH, Hovanloo F, Deh‌ghan P, Khoramipour K. Effect of Blood Flow Restriction Deal During Isometric Exercise on Growth Hormone and Testosterone Active Males. Sport Physiol 2017; 9(33): 51-68. [in Persian]
15. Loenneke JP, and Pujol TJ. The use of occlu‌sion training to produce muscle hypertrophy. Stre‌ngth Cond J 2009; 31(3): 77 -84.
16. Pullinen T, Mero A, Huttunen P, Pakarinen A, and Komi PA. Resistance exercise-induced hor‌mo‌nal responses in men, women, and pubescent boys 2002; Med Sci Sports Exerc. 34(5): 806–813.
17. Goto K, Ishii N, Takamatsa K. Growth hor‌mone response to training regimen with combined high and low- intensity exercise. Int J Sport Health Sci 2004; 2: 111-8.
18. Khajehlandi M, Nikbakht M, Janbozorgi M. Comparing the effect of 6 weeks of resistance training with and without vascular occlusion on growth hormone levels in female physical education students. Qom Univ Med Sci J 2017; 11(8): 29-36.
19. Godfrey RJ, Madgwick Z, Whyte GP. The exer‌cise-induced growth hormone response in athletes. Sports Med 2003; 33(8): 599-613.
20. Kim E, Gregg LD, Kim L, Sherk VD, Bemben, MG, Bemben DA. Hormone responses to an acute bout of low intensity blood flow restricted resis‌tance exercise in college-aged females. J Sports Sci Med 2014; 13(1): 91.
21. Takano H, Morita T, Iida H, Asada K, Kato M, Uno K, et al. Homodynamic and hormonal respon‌ses to a short-term low-intensity resistance exercise with the reduction of muscle blood flow. Eur J Appl Physiol 2005; 95(1): 65-73.
22. Hosseinikak A, Zamand P, Khademosharie M. Compare hormonal responses to two types of resistance training and unrestricted blood flow. J Sport Biosciences 2015; 7(3): 391-405. [in Persian]
23. Leite S N, Reis AC, Colnezi G L, Souza FH, Ferracini HF. Influence of Vascular Occlusion in Concentration of Growth Hormone and Lactate in Athletes during Strengthening Quadriceps Exercise. Occup Med Health Aff 2015; 3(195): 2.
24. Yasuda T, Ogasawara R, Sakamaki M, Ozaki H, Sato Y, Abe T. Combined effects of low-intensity blood flow restriction training and high-intensity resistance training on muscle strength and size. Eur J Appl Physiol 2011; 111(10): 2525-33.


XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 3 - ( دوماه نامه 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها