:: دوره 7، شماره 2 - ( فصلنامه 1382 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 85-92 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی دانش، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر کاشان در مورد سرطان پستان و روش های بیماریابی آن در سال 1380
معصومه عابدزاده*، زهره سادات، فرزانه صابری
، abedzadeh@kaums.ac.ir
چکیده:   (7202 مشاهده)

سابقه و هدف: باتوجه به این که سرطان پستان به عنوان یک مشکل بزرگ بهداشتی رو به افزایش است و باتوجه به نقشی که خودآزمایی پستان و معاینه کلینیکی آن در تشخیص زودرس این سرطان و مرگ و میر ناشی از ‌آن دارد و باتوجه به اهمیت دانش،‌ نگرش و عملکرد زنان در این زمینه، این تحقیق بر روی زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر کاشان طی سال 1380 انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: ‌ این پژوهش به روش توصیفی بر روی 400نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی شهر کاشان انجام گرفت. نمونه‌گیری به صورت چندمرحله‌ای خوشه‌ای بود. سن، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، شغل، سابقه خانوادگی سرطان پستان، آموزش خودآزمایی پستان، سابقه بیماری‌های پستان، منابع کسب اطلاعات و همچنین سئوالات مربوط به دانش و نگرش در مورد سرطان پستان و روش‌های بیماریابی ثبت گردید و عملکرد زنان با مشاهده مستقیم بررسی شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی ارایه گردید.

یافته‌ها: ‌ تحقیق روی 400نفر انجام گرفت. میانگین ( ± انحراف معیار) سن زنان 94/7 ± 7/29 سال و نمای سنی آنها 20 تا 25سال بود. اکثریت آنها خانه‌دار و متأهل بودند و تحصیلاتی در حد ابتدایی داشتند. میزان آگاهی ضعیف از سرطان پستان و روش‌های بیماریابی 43درصد بود. نگرش مـنفی و بی‌تفـاوتی نسبت به مـوضوع در 5/5درصد و عملکرد ضعیف در 3/65درصد زنان وجود داشت. با افزایش دانش، عملکرد بهتری وجود داشت اما میزان آگاهی با نگرش ارتباطی نداشت.

نتیجه‌گیری: ‌اکثریت زنان از دانش و عملکرد ضعیفی در مورد سرطان پستان و روش‌های بیماریابی آن برخوردار بودند و باتوجه به اهمیت معاینه کلینیکی پستان و خودآزمایی پستان در تشخیص زودرس این سرطان پیشنهاد می‌شود ضمن تأکید بیشتر بر اهمیت لزوم آموزش و ارتقای سطح دانش و عملکرد زنان در این زمینه، مطالعاتی نیز در مورد تأثیر آموزش بر تغییر دانش و نگرش و عملکرد زنان در مورد سرطان پستان و روش‌های بیماریابی آن به عمل آید.

واژه‌های کلیدی: دانش، نگرش، عملکرد، سرطان، پستان
متن کامل [PDF 1356 kb]   (1500 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1387/8/15 | انتشار: 1382/4/24


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 2 - ( فصلنامه 1382 ) برگشت به فهرست نسخه ها