:: دوره 18، شماره 6 - ( دوماه نامه 1393 ) ::
جلد 18 شماره 6 صفحات 571-577 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر تمرین تعادلی و پیلاتس بر روی تعادل ایستا و عملکردی مردان سالمند
مرتضی آرادمهر*، علی ثقه اسلامی، سعید ایل بیگی
دانشگاه بیرجند ، mortezaaradmehr@yahoo.com
چکیده:   (4634 مشاهده)
سابقه و هدف: تغییرات فیزیولوژیکی مربوط به افزایش سن و مشکلات عضلانی می تواند خطر حوادث و افتادن که از مشکلات عمده در افراد سالمند و عامل مهمی در مرگ و میر آنها است را افزایش دهد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر 6 هفته تمرین تعادلی و پیلاتس بر روی تعادل ایستا و تعادل عملکردی سالمندان انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش نیمه تجربی بر روی 30 سالمند انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب شده و به روش تصادفی در سه گروه تمرین تعادلی، پیلاتس و کنترل تقسیم شدند. افراد بر اساس BMI و تعادل ایستای لک لک در گروه ها همگن شدند. نخست تعادل ایستا با آزمون لک لک و تعادل عملکردی با آزمون رفت و برگشت سنجش شد. پس از 6 هفته تمرین (هفته‌ای سه جلسه) آزمون ها در وضعیتی مشابه تست اولیه تکرار گردید.
نتایج: میانگین زمان تعادل ایستا و تعادل عملکردی قبل از مداخله به ترتیب 72/6±71/10 و 55/0±51/5 بود که بعد از تمرین تعادلی به 8/88±28/42 و 0/90±4/42 رسید و مقایسه آماری بهبود معنی داری را نشان می دهد (0/001=P=0/023,P). این در حالی بود  که بعد از تمرین پیلاتس فقط میانگین تعادل ایستا بهبود معنی داری را نشان داد (0/027=P).
نتیجه گیری: شش هفته (هفته‌ای سه جلسه) تمرین تعادلی باعث بهبود تعادل ایستا و عملکردی و تمرین پیلاتس باعث بهبود تعادل ایستا در سالمندان می گردد.
واژه‌های کلیدی: تمرین پیلاتس، تعادل ایستا، ثبات قامتی
متن کامل [PDF 191 kb]   (2293 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: medicine, paraclinic
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 6 - ( دوماه نامه 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها