:: دوره 18، شماره 6 - ( دوماه نامه 1393 ) ::
جلد 18 شماره 6 صفحات 531-538 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش نیتریک اکساید و گیرنده های اوپیوئیدی در فعالیت ضد اسپاسمی عصاره بذر جعفری در ایلئوم موش صحرایی
فریال سواری*، احمدعلی معاضدی، محمد کاظم غریب ناصری، محمدرضا زادکرمی
دانشگاه شهید چمران اهواز ، Feryal.savary@yahoo.com
چکیده:   (3002 مشاهده)
سابقه و هدف: بذر گیاه جعفری انقباض ایلئوم موش صحرایی را مهار می کند. به نظر می رسد که در روده موش صحرایی، نیتریک اکساید (NO) در شل شدگی غیرکولینرژیک-غیرآدرنرژیک عضله حلقوی دخیل باشد. هم چنین، پپتیدهای اوپیوئیدی درون زا و آگونیست های اوپیوئیدی (اوپیات) بسیاری از اعمال گوارشی از جمله حرکت را متأثر می سازند. به علاوه، مطالعات نشان داده‌اند که اوپیوئیدها، انقباضات عضله صاف ناشی از تحریک الکتریکی را مهار می کنند. هدف از این تحقیق، بررسی دخالت گیرنده های اوپیوئیدی و نیتریک اکساید در فعالیت ضد اسپاسمی عصاره آبی الکلی بذر جعفری می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه بافت ایزوله، 28 سر موش صحرایی به طور تصادفی در 4 گروه وارد شدند: 1) اثر غلظت های مختلف عصاره بر انقباض ناشی از KCl؛ 2) اثر L-NAME بر عملکرد عصاره؛ 3) اثر نالوکسون بر عملکرد عصاره؛ و 4) اثر طولانی مدت حضور KCl. یک قطعه ( cm2) از بخش انتهایی ایلئوم موش صحرایی جدا شده و در حمام بافت حاوی محلول تیرود اکسیژنه (C°37) و تحت کشش 1 گرم قرار گرفت. انقباضات ایلئومی القاء شده با کلرید پتاسیم به کمک دستگاه مبدل ایزوتونیک ثبت گردید. فعالیت ضد انقباضی عصاره پس از انکوبه کردن بافت باL-NAME و نالوکسون بررسی شد.
نتایج: اثر ضد اسپاسمی غلظت های مختلف عصاره (mg/ml 8/0-1/0) پس از قرار دادن بافت در معرض L-NAME (Mµ100، 30 دقیقه) به عنوان مهارگر نیتریک اکساید سنتاز و نالوکسان (Mµ1، 30 دقیقه) به عنوان آنتاگونیست غیرانتخابی گیرنده های اوپیوئیدی کاهش محسوسی نیافت.
نتیجه گیری: عصاره بذر جعفری انقباض ایلئوم موش صحرایی را مهار کرده و به نظر می رسد نیتریک اکساید و گیرنده های اوپیوئیدی در این فعالیت دخالتی نداشته باشند.
واژه‌های کلیدی: جعفری، نیتریک اکساید، گیرنده های اوپیوئیدی، ایلئوم، ضد انقباض
متن کامل [PDF 326 kb]   (886 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: medicine, paraclinic
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 6 - ( دوماه نامه 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها