:: دوره 15، شماره 2 - ( فصلنامه 1390 ) ::
جلد 15 شماره 2 صفحات 139-145 برگشت به فهرست نسخه ها
فراوانی سودوموناس آئروژینوزای مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و مقاوم به چند دارو در نمونه های بالینی و محیطی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1389
زهرا توجّهی، رضوان منیری*، احمد خورشیدی
مرکز تحقیقات علوم تشریح ، moniri@kaums.ac.ir
چکیده:   (8545 مشاهده)

سابقه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا یکی از مهم ترین باکتری های بیماری زای ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی است که دارای مقاومت ذاتی نسبت به بسیاری از آنتی بیوتیک ها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی حساسیت آنتی بیوتیکی، تولید بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs) و سویه های مقاوم به چند دارو در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی و محیط بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1389 بود.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 76 نمونه سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام گرفت. تست حساسیت آنتی بیوتیکی نسبت به 8 عامل ضد میکروبی، طبق معیار CLSI انجام پذیرفت و سویه های مولد ESBLs توسط تست Double Disk Diffusion تأیید گردیدند. مقاومت به سه و بیش از سه کلاس آنتی بیوتیکی به عنوان مقاومت به چند دارو تعریف گردید.

نتایج: از سودوموناس آئروژینوزای جدا شده، بیشترین میزان مقاومت به ترتیب علیه پیپراسیلین، ایمی پنم، سفوتاکسیم، سفتریاکسون، جنتامایسین، سفتازیدیم، آزترونام و سیپروفلوکساسین مشاهده شد. 7 سویه (2/9 درصد)، ESBLs مثبت بودند. 6/27 درصد از نمونه ها به حداقل سه نوع آنتی بیوتیک، مقاوم بوده و 8 سویه از 14 نمونه ی ترشحات لوله تراشه، 4 سویه از 9 نمونه‌ی زخم و 2 سویه از 3 نمونه ی خون، MDR بودند.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به چند دارو در نمونه های بالینی و محیط مرطوب بیمارستان مذکور بالا است. همچنین، مقاومت به ایمی پنم در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به چند دارو بالا می باشد. این مطلب زنگ خطری جدی برای به کارگیری معیارهای کنترل عفونت در راستای جلوگیری از انتشار بعدی این میکروب می باشد.

واژه‌های کلیدی: بتالاکتاماز وسیع الطیف، مقاوم به چند دارو، سودوموناس آئروژینوزا
متن کامل [PDF 208 kb]   (3553 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1390/3/31 | انتشار: 1390/3/25


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 2 - ( فصلنامه 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها