:: دوره 15، شماره 2 - ( فصلنامه 1390 ) ::
جلد 15 شماره 2 صفحات 114-119 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر بخشی آموزش کارگاهی بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
عبدالله امیدی* ، حسین اکبری، طیبه سادات جدی آرانی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، abomidi20@yahoo.com
چکیده:   (5313 مشاهده)

سابقه و هدف: اعتماد به‌نفس یک احساس ظریف و دقیق است که در بهداشت جسمی و روانی افراد بسیار موثر بوده و به‌عنوان یکی از زمینه‌های آسیب پذیری نسبت به افسردگی مد نظر قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه ارتقاء اعتماد به‌نفس دانشجویان با استفاده از کارگاه آموزشی است.

مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر که یک مطالعه آزمایشی با تخصیص تصادفی بلوکی است، 106 نفر از دانشجویان (54 نفر گروه آزمایش و 52 نفر گروه شاهد) شرکت کردند. برای گروه آزمایش 6 ساعت آموزش به‌روش کارگاهی برگزار گردید. پرسشنامه اعتماد به‌نفس آیزنک در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون و نیز یک‌ماه پس از کارگاه به‌عنوان پیگیری اجرا شده و در نهایت، میانگین نمره اعتماد به نفس در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله محاسبه شد.

نتایج: میانگین نمره اعتماد به‌نفس در گروه آزمایش از 50/20 در پیش آزمون به 22/23 در پس آزمون افزایش یافت (001/0=P). همچنین، میانگین نمره آزمون یک‌ماه پس از برگزاری کارگاه در مرحله پیگیری به 60/22 رسید که نشان‌دهنده افزایش معنی‌داری در میزان اعتماد به نفس در مرحله پیگیری است (001/0=P)، در حالی‌که در گروه شاهد این اعداد از 29/21 در پیش آزمون به 24/21 در پس آزمون کاهش یافت. همچنین میانگین نمره آزمون در مرحله پیگیری به 27/21 رسید و تغییر معنی‌داری در نمره اعتماد به‌نفس مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحقیق، بیان‌گر آن است که کارگاه آموزشی ارتقا اعتماد به‌نفس تاثیر مثبتی بر میزان اعتماد به‌نفس دانشجویان داشته است.

واژه‌های کلیدی: آموزش، دانشجویان پزشکی، اعتماد به نفس
متن کامل [PDF 179 kb]   (2626 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۰/۳/۳۱


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 2 - ( فصلنامه 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها