:: دوره 10، شماره 1 - ( فصلنامه 1385 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 1-6 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل‌ انگلی و قارچی سوسری‌ها در بیمارستانهای‌ کاشان‌ طی سال 1381
عباس درودگر*، محسن اربابی، محمد علی اسدی
، Doroudgar_a@yahoo.com
چکیده:   (7234 مشاهده)

سابقه‌ و هدف‌: با توجه به نقش سوسری ها در حمل و توزیع عوامل مختلف بیماری ز ا ، فراوانی آنها در محیط ها ی درمانی و بیمارستانی و عدم اطلاع از نوع آلودگی انگلی و قارچی آنها در منطقه و به منظور تعیین نوع سوسری و عوامل انگلی و قارچی آن ، این تحقیق در بیمارستان ها ی کاشان در سال 1381 انجام گرفت.

مواد و روش ها : تحقیق به روش توصیفی و بر روی 158 سوسری‌ صید شده از سه مرکز عمده درمانی کاشان انجام گرفت. نوع سوسری، آلودگی آنها از نظر عوامل انگلی و قارچی ، میزان آلودگی سطوح خارجی و داخلی و نوع انگل و قارچ جدا شده از آنها تعیین گردید. شیوع آلودگی در سوسری ها تعیین و میزان واقعی آن در مراکز درمانی برآورد گردید.

نتایج: از 158 سوسری مورد بررسی ، 85 سوسری آمریکایی (8/53 درصد) و 73 سوسری آلمانی (2/46 درصد) بودند. 58 سوسری (7/36 درصد) آلودگی انگلی داشتند. شیوع انگل ها ی روده‌ای انسان در سوسری‌های آمریکایی5/21 درصد و در سوسر ی های آلمانی 2/15 درصد برآورد گردید. بلاستوسیستیس هومینیس با 3/32 درصد بیشترین و آسکاریس لومبریکوئیدس با 2/3 درصد کمترین شیوع را در بین انگل ها ی مورد مطالعه داشت ند . از 158 سوسری بیمارستانی مورد مطالعه 101 سوسری (9/63 درصد) آلودگی قارچی داشتند. شیوع عوامل قارچی در سوسری ها ی آمریکایی 1/41 درصد و در سوسری ها ی آلمانی 8/22 درصد برآورد گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد آسپرژیلوس با 3 /27 درصد بیشترین و اپی کو کوم و کورولاریا با 8/0 درصد کمترین شیوع را در بین قارچ‌های مورد مطالعه داشتند. دو مورد کاندیدا آلبیکنس از سوسری ها ی آمریکایی زایشگاه شبیه‌خوانی جدا گردید. سوسری ها ی بیمارستان نقوی با 9/43 درصد آلودگی انگلی و 7/80 درصد آلودگی قارچی نسبت به سایر بیمارستا ن ها از آلودگی بیشتری برخوردار بودند .

نتیجه گیر ی: آلودگی سوسر ی ها به عوامل انگلی و قارچی در بیمارستان ها ی کاشان نگرا ن کننده است. از این رو بررسی مداخله ا ی برای کاهش سوسری ها و آلودگی ها ی انگلی و قارچی آن ها پیشنهاد می گردد.

واژه‌های کلیدی: سوسری‌، آلودگی انگلی، آلودگی قارچی، بیمارستان، کاشان
متن کامل [PDF 267 kb]   (2232 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1387/8/8 | انتشار: 1385/1/26


XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 1 - ( فصلنامه 1385 ) برگشت به فهرست نسخه ها